Kryssordbok – Synonym til Anerkjente i kryssord

Sitat:

Hun hadde kjent sin verdi, til tross for at hun ikke anerkjente den.
Kilde:Dag Solstad: Genanse og verdighet, 1994, s.136

Viser 171 synonymer til Anerkjente som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

lød

4 bokstaver:

akta, lova

5 bokstaver:

adlød, aktet, antok, bejaa, feira, holdt, hylla, lovde, lovet, lovte, lydde, lydte, prisa, roste, sanna, vitna

6 bokstaver:

aktede, aktete, bedyra, bejaet, bifalt, feiret, forsto, godtok, holdte, hyllet, lovede, lovene, lovete, lystra, priset, priste, rosene, sannet, tilsto, vedtok, vitnet

7 bokstaver:

adlydte, antatte, bedyret, bedyrte, beediga, befesta, bejaede, bejaete, berømma, berømte, besegla, beviste, bevitna, bifalte, billiga, feirede, feirete, forstod, guterte, hyllede, hyllene, hyllete, iakttok, lystret, prisede, prisene, prisete, sannede, sannete, tilstod, vedgikk, vitnede, vitnene, vitnete

8 bokstaver:

bedyrede, bedyrete, beediget, befestet, bekjente, bekrefta, beseglet, bestyrka, bevitnet, billiget, erkjente, forsikra, godtatte, innrømma, innrømte, klarerte, knesatte, lovfesta, lystrede, lystrete, samtykka, samtykte, vedgåtte, vedtatte

9 bokstaver:

beedigede, beedigete, befestede, befestete, bekreftet, bemyndiga, beseglede, beseglete, bestyrket, bevitnede, bevitnete, billigede, billigete, estimerte, forsikret, forståtte, godkjente, honorerte, iakttatte, innrømmet, lovfestet, oppmuntra, overholdt, paraferte, påskjønna, påskjønte, samtykket, stadfesta, tilståtte, tiltrådte

10 bokstaver:

aksepterte, aktverdige, approberte, attesterte, bekreftede, bekreftete, bemyndiget, bestyrkede, bestyrkete, forsikrede, forsikrete, innrømmede, innrømmete, lovfestede, lovfestete, observerte, offisielle, oppmuntret, overholdte, påskjønnet, samtykkede, samtykkene, samtykkete, stadfestet, verdifulle

11 bokstaver:

applauderte, autoriserte, bemyndigede, bemyndigete, kanoniserte, konfirmerte, legitimerte, oppmuntrede, oppmuntrete, påskjønnede, påskjønnete, ratifiserte, respekterte, stadfestede, stadfestete, verifiserte

12 bokstaver:

autoritative, sanksjonerte

Legg igjen en kommentar