Kryssordbok – Synonym til Angis i kryssord

Sitat:

På kart angis normalt meter under havet som et negativt antall meter over havet.
Kilde:Wikipedia

Viser 133 synonymer til Angis som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

mål, ord, vis, ymt

4 bokstaver:

sett, sier, sies, slås, svik, verb, vise

5 bokstaver:

betys, blink, måles, ordes, pekes, plott, røpes, slåer, slåes, tyste, viser, vises, ymtes

6 bokstaver:

anslås, blåser, blåses, dolker, dolkes, forråd, hevder, hevdes, kreves, melder, meldes, merker, merkes, navner, navnes, nevnes, oppgis, påstås, settes, svikes, tystes, varsku, verber

7 bokstaver:

anføres, ansette, anslåes, antydes, anvises, avdukes, blinker, blinkes, omtaler, omtales, oppgies, overgis, plapres, plottes, prisgis, påpekes, påståes, påvises, sladres, utpekes, varskus, varsles

8 bokstaver:

anmeldes, anmerkes, ansettes, avgjøres, avsløres, bemerkes, benevnes, besifres, betegnes, erklæres, fastslås, forrådes, livmorer, markeres, meddeles, opplyses, overgies, pointere, prisgies, saksøkes, sies fra, utbrytes, varskues, åpenbare

9 bokstaver:

beskyldes, bestemmes, denoteres, fastslåes, forlanges, fortelles, framheves, fremheves, indikeres, innskytes, intoneres, pointerer, påberopes, reguleres, tituleres, åpenbares

10 bokstaver:

deklareres, informeres, klarlegges, poengteres, postuleres, presiseres, stipuleres, vektlegges

11 bokstaver:

etiketteres, forestilles, framstilles, fremstilles, innberettes, konstateres, rapporteres, registreres, underretter, underrettes

12 bokstaver:

dokumenteres, spesifiseres, tilkjennegis, understrekes

13 bokstaver:

kvantifiseres, tilkjennegies

Legg igjen en kommentar