Kryssordbok – Synonym til Anleggene i kryssord

Sitat:

«Knoppene» eller anleggene til flere voksenorganer (bl.
Kilde:Wikipedia

Viser 355 synonymer til Anleggene som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

to

3 bokstaver:

toa

4 bokstaver:

bana, evna, frøa, gena, halt, kima, rota, taka

5 bokstaver:

banet, bante, bruka, bygga, evnet, genia, halla, hanga, kimet, kimte, nemma, ordna, punda, reisa, skapa, skipa, spira, stilt, toene, verka, vidda, årene

6 bokstaver:

arvene, banene, evnene, fotene, frødde, frøene, gavene, gehøra, genene, hagene, havene, hevene, kimene, merene, ordnet, rotene, snilla, spiret, spirte, stifta, stoffa, takene, trangt, tælene, verfta

7 bokstaver:

anlegga, brukene, byggene, dekkene, dokkene, elverka, evnerne, føttene, geniene, hallene, hangene, kildene, meieria, møllene, nemmene, opphava, opprett, parkene, partene, pundene, reisene, røttene, sansene, skapene, skipene, soklene, spirene, stillsa, systema, talenta, tomtene, tuftene, tvisyna, verkene, viddene, ysteria

8 bokstaver:

dominant, driftene, foretaka, fryseria, gehørene, hønseria, kjeldene, kløktene, kreftene, lysverka, modneria, naturene, opplegga, ordenene, renseria, snillene, stadiona, stiftene, stoffene, tapperia, trangene, tørkeria, verftene

9 bokstaver:

ansatsene, arvegodsa, bergverka, diatesene, elverkene, fotstykka, følelsene, gartneria, givnadene, grunnlaga, instinkta, ishallene, kalkverka, klekkeria, kompleksa, komplekst, kromosoma, meieriene, opphavene, romsentra, rudimenta, skisentra, slakteria, stereoene, stillsene, stutteria, systemene, talentene, teglverka, tvisynene, utsiktene, utspringa, vannverka, vassverka, ysteriene

10 bokstaver:

akebakkene, armaturene, atommilene, bygningene, callingene, dannelsene, danningene, eplehagene, fabrikkene, foretakene, fryseriene, genotypene, glassverka, hellingene, helningene, hønseriene, isstadiona, kampevnene, knuseverka, kraftverka, kvernbruka, legningene, lysanlegga, lysverkene, maskineria, modneriene, møllebruka, nådegavene, oppleggene, ordningene, postamenta, raffineria, reaktorene, reisingene, renseriene, skianlegga, skiheisene, slaktehusa, stadionene, stasjonene, stillverka, talegavene, tapperiene, tendensene, terrassene, tørkeriene, utsikterne, vassverket

11 bokstaver:

alpinsentra, arveanlegga, arvegodsene, arveloddene, begavelsene, bergverkene, dobbeltsyna, dominantene, egenskapene, energiverka, forstandene, fotstykkene, gartneriene, grunnlagene, gymkhanaene, hageanlegga, hvalkokeria, instinktene, kalkverkene, klekkeriene, kompleksene, kromosomene, kulturminna, kvalitetene, laksemerene, leirskolene, mestringene, mulighetene, naturaliene, parkanlegga, perspektiva, reperbanene, romsentrene, rudimentene, saltgruvene, skiarenaene, skisentrene, slakteriene, smelteverka, stampeverka, strukturene, stutteriene, sølvgruvene, tankanlegga, teglverkene, turnhallene, urinstinkta, utspringene, vannverkene, vassverkene, voggegavene, vuggegavene

12 bokstaver:

anordningene, arrangementa, begynnelsene, bilstereoene, byggearbeida, fiskemottaka, forståelsene, glassverkene, intuisjonene, isstadionene, knuseverkene, kraftverkene, kvernbrukene, lysanleggene, maskineriene, møllebrukene, naturtalenta, oppføringene, plattformene, postamentene, raffineriene, renseanlegga, skaperevnene, skianleggene, slaktehusene, stillverkene, tradisjonene

13 bokstaver:

alpinsentrene, arveanleggene, arvefaktorene, ballfølelsene, bilfabrikkene, byggeplassene, dobbeltsynene, energiverkene, forhåpningene, hageanleggene, hvalkokeriene, innretningene, kulturminnene, manufakturene, musikkanlegga, oppbygningene, opprettelsene, parkanleggene, perspektivene, skøytehallene, smeltehyttene, smelteverkene, sportshallene, stampeverkene, stereoanlegga, svømmehallene, tankanleggene, urinstinktene, virksomhetene

14 bokstaver:

arrangementene, arrangeringene, atomkraftverka, atomreaktorene, bowlinghallene, byggearbeidene, disposisjonene, etablissementa, fabrikkanlegga, fiskemottakene, idrettshallene, innstillingene, intelligensene, landstasjonene, musikalitetene, naturtalentene, oljekraftverka, oljeraffineria, oppstillingene, renseanleggene, strømaggregata

15 bokstaver:

bilprodusentene, forsvarsanlegga, forutsetningene, grunnleggelsene, installasjonene, kjeksfabrikkene, konstruksjonene, kraftstasjonene, musikhøytalerne, musikkanleggene, papirfabrikkene, pumpestasjonene, stereoanleggene, varmekraftverka

16 bokstaver:

aktivitetssentra, arbeidskoloniene, atomkraftverkene, etablissementene, fabrikkanleggene, høyttaleranlegga, infrastrukturene, kjernekraftverka, oljekraftverkene, oljeraffineriene, oppdrettsanlegga, strømaggregatene, tilbøyelighetene

Legg igjen en kommentar