Kryssordbok – Synonym til Arbeiderne i kryssord

Sitat:

«Og de fleste arbeiderne ved farens fabrikk er også for vandlet.
Kilde:Agnar Mykle: Sangen om den røde rubin, 1956, s.287

Ordfakta:

Arbeiderne er 10 bokstaver langt og inneholder 5 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp arbeiderne i ordboka.

Viser 314 synonymer til Arbeiderne som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

bia

4 bokstaver:

biet, dyra, dyrt, faga

5 bokstaver:

bidde, biene, brøda, jerna, lagra, opusa, slava, tokta, verka, verva

6 bokstaver:

ansatt, dyrene, fagene, slavet, stella, syerne, tyenda, vevert, ærenda

7 bokstaver:

arbeida, bakerne, brødene, erverva, etserne, filerne, innerst, insekta, jernene, kokkene, kuliene, lagrene, leierne, maserne, mennene, murerne, opusene, peonene, skrifta, skripta, slavene, stuerne, toktene, verkene, vervene, veverne, ysterne

8 bokstaver:

dyrkerne, fatterne, fløterne, hunndyra, jobberne, knektene, knogerne, knuserne, oppdraga, pariaene, perserne, posterne, produkta, setterne, sjauerne, skaperne, slaverne, sliterne, sluskene, stellene, stuverne, svennene, tjenerne, tyendene, ærendene

9 bokstaver:

arbeidene, ervervene, fabrikata, fløyterne, gjøremåla, herskerne, husstella, håndverka, insektene, kjemperne, krysterne, løskarene, mannskapa, montørene, personene, presserne, programma, rallarene, resultata, scriptene, sjeiderne, skriftene, skriptene, snekkerne, statarene, streverne, sveiserne, trykkerne, zoologene, åndsverka, økologene

10 bokstaver:

agronomene, dekupørene, drogistene, employeene, fagmennene, fagsjefene, geometerne, grisettene, hunndyrene, innerstene, kassererne, klientella, kunstverka, lauskarene, mannskapet, onnekarene, oppdragene, produktene, typologene, utearbeida, vegarbeida, veiarbeida

11 bokstaver:

akvanautene, bankmennene, behandlerne, botanikerne, daglønnerne, fabrikatene, fløterlaget, gjøremålene, husstellene, hydrologene, håndverkene, iktyologene, kaisjauerne, landmålerne, limnologene, mannskapene, markarbeida, molettørene, neurologene, nevrologene, operatørene, overkokkene, pasifistene, programmene, proletarene, resultatene, sekretærene, selgerskene, skattyterne, spaltistene, såpekokerne, tilvirkerne, åndsverkene

12 bokstaver:

analytikerne, arbeidsfolka, boktrykkerne, byggmesterne, byggmestrene, børsemakerne, elektrikerne, entomologene, fagpersonene, germanistene, gårdsguttene, handverkerne, husøkonomene, hydrografene, håndverkerne, kartografene, kjemigrafene, klientellene, kryptologene, kunstverkene, lønnsslavene, lønnstagerne, lønnstakerne, oversøstrene, programerene, renovatørene, røykdykkerne, scenografene, scientistene, seismologene, skattefutene, skatteyterne, slåttekarene, stallguttene, travtrenerne, truckførerne, ukependlerne, utearbeidene, vegarbeidene, veiarbeidene, åndsprodukta

13 bokstaver:

arbeidskarene, bibliografene, butikksjefene, dagarbeiderne, ertssjeiderne, fagarbeiderne, funksjonærene, geriatrikerne, idrettslegene, informatorene, klimatologene, koldjomfruene, kontorrottene, løsarbeiderne, markarbeidene, medarbeiderne, proletariatet, sjukepleierne, skattefogdene, tømmermennene, vegarbeiderne, veiarbeiderne, vernepleierne, yrkeskvinnene, yrkesutøverne

14 bokstaver:

arbeidsfolkene, arbeidsmaurene, arbeidsmennene, arbeidstagerne, arbeidstakerne, astrofysikerne, bakteriologene, bryggesjauerne, butikkhjelpene, fasadevaskerne, grovarbeiderne, herrefrisørene, hestestellerne, isbilsjåførene, klimaforskerne, landarbeiderne, leksikografene, orientalistene, programlederne, programmererne, sommervikarene, tjenesteyterne, tømmerhoggerne, tømmerhuggerne, valgekspertene, yrkessjåførene, åndsarbeiderne, åndsproduktene

15 bokstaver:

arbeidskvinnene, arbeidsmenneska, barnehageansatt, bombeekspertene, førskolelærerne, grunnarbeiderne, gruvearbeiderne, gårdsarbeiderne, havnearbeiderne, helsearbeiderne, insektforskerne, lastearbeiderne, latrinevaskerne, lossearbeiderne, lønnsmottagerne, lønnsmottakerne, militærnekterne, platearbeiderne, scenearbeiderne, sivilarbeiderne, skattebetalerne, skiftarbeiderne, skriftsakkyndig, snekkermesterne, snekkermestrene, verksarbeiderne

16 bokstaver:

asfaltarbeiderne, betongarbeiderne, bryggearbeiderne, eiendomsmeglerne, kroppsarbeiderne, restaurantansatt, serveringsdamene, sesongarbeiderne, sokkelarbeiderne, sosialarbeiderne, tankbilsjåførene

17 bokstaver:

anleggsarbeiderne, antimilitaristene, arbeidsmenneskene, fabrikkarbeiderne, hjelpepleierskene, lastebilsjåførene, menighetssøstrene, privatsekretærene, tekstilarbeiderne

18 bokstaver:

bygningsarbeiderne, dataprogrammererne

19 bokstaver:

brannetterforskerne, flyradiomekanikerne, kullgruvearbeiderne, musikkmedarbeiderne

20 bokstaver:

ballistikkekspertene, ernæringsfysiologene, forskalingssnekkerne, maskinkonstruktørene, restaurantarbeiderne

21 bokstaver:

svakstrømsingeniørene

Legg igjen en kommentar