Kryssordbok – Synonym til Avgjørende i kryssord

Sitat:

Wallander sa det som det var, at politiet fremdeles famlet etter et avgjørende spor.
Kilde:Henning Mankell: Morder uten ansikt, 1993, s.221

Viser 140 synonymer til Avgjørende som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

sist, stor

5 bokstaver:

akutt, siste, vital

6 bokstaver:

farlig, nyeste, prekær, primær, viktig, vitalt

7 bokstaver:

aldeles, avgjort, bestemt, bærende, desisiv, endelig, fullgod, kapital, kraftig, kritisk, løsende, positiv, prekært, primære, primært, røpende, seneste, sentral, truende, viktige

8 bokstaver:

absolutt, alvorlig, desisive, desisivt, dømmende, fallende, fellende, fiksende, fullgodt, kapitale, kapitalt, klarende, ordnende, relevant, sentrale, sentralt, styrende, utpreget, viktigst

9 bokstaver:

betydelig, definitiv, ferskeste, inngående, nødvendig, risikabel, sluttende, utropende, vedtaende, vesentlig

10 bokstaver:

avviklende, bedømmende, berammende, bestyrende, bileggende, definitive, definitivt, endegyldig, erklærende, essensiell, essensielt, forstående, graverende, kategorisk, livsfarlig, livsviktig, om å gjøre, oppdaterte, risikabelt, tilspisset, ulykksalig, vurderende

11 bokstaver:

autoritativ, averterende, avsluttende, besluttende, bestemmende, deduserende, dominerende, essensielle, fastslående, forkynnende, fundamental, katastrofal, livstruende, oppgraderte, oppklarende, åpenbarende

12 bokstaver:

annonserende, av betydning, deklarerende, dekreterende, etternølende, fastleggende, fastsettende, fundamentalt, inappellabel, katastrofalt, megetsigende, mest moderne, resonnerende, stadfestende

13 bokstaver:

eksistensiell, eksistensielt, epokegjørende, inappellabelt, kan kamp være, konkluderende, konstaterende, proklamerende, tankevekkende, ugjenkallelig, underliggende, undertegnende

14 bokstaver:

betydningsfull, eksistensielle, maktpåliggende, skjebnesvanger, skjellsettende, utslagsgivende

15 bokstaver:

administrerende, betydningsfullt, gjennomgripende, skjebnesvangert

16 bokstaver:

meget om å gjøre, sisteavsluttende

17 bokstaver:

av stor betydning, offentliggjørende

20 bokstaver:

tungen på vektskålen

21 bokstaver:

som ikke kan utelates

Legg igjen en kommentar