Kryssordbok – Synonym til Banene i kryssord

Sitat:

+ Finn ut mer om jetstrømmen på den nordlige halvkula, og diskuter sammenhengen mellom jet strømmen og banene til de dynamiske lavtrykkene.
Kilde:Solerød / Øverjordet, Geografi for den videregående skolen, 1990, s.304

Viser 294 synonymer til Banene som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

kos

4 bokstaver:

brøt, dødt, faga, fara, kost, leit, liva, løpa, ruta, toga, yrka, åpna

5 bokstaver:

albua, brøda, brøyt, drapa, endte, falla, felta, grena, holda, høvla, isene, jamna, jevna, kalla, kursa, kurva, ordna, runda, rutet, rydda, skein, slaga, spora, strøk, trasa, virka, yrket, åpnet, årene

6 bokstaver:

albuet, brøyta, dødene, endene, fagene, farene, filene, høvlet, jamnet, jevnet, kosene, kurvet, leiene, livene, løpene, løypte, miljøa, omløpa, områda, ordnet, planla, planta, pløyde, rundet, rutene, ryddet, sidene, skinte, slippa, slynga, sløyfa, strauk, strøyk, studia, tapeta, togene, traset, trikka, veiene, virket, yrkene

7 bokstaver:

albuene, anlegga, beredte, brødene, brøytet, dontene, drapene, fallene, fedrene, feltene, genrene, grenene, holdene, jamnene, kallene, kursene, kurvene, levneta, linjene, løypene, minerte, pistene, plantet, pløyene, rampene, rundene, ryddene, sfærene, sirkusa, skliene, slagene, sløyfet, sporene, trasene, trådene, utjamna, utjevna, virkene

8 bokstaver:

arenaene, forfalla, greinene, isbanene, kransene, kretsene, livsløpa, metroene, miljøene, omløpene, områdene, planerte, plantene, plassene, robanene, skinnene, slippene, slyngene, sløyfene, spesiala, sprengte, stadiona, studiene, t-banene, tapetene, traseene, trikkene, utjamnet, utjevnet, veiholda

9 bokstaver:

anleggene, bilbanene, bransjene, dødsfalla, endelikta, kjølvanna, kjølvatna, kjøretøya, kretsløpa, lagnadene, levebrøda, levnetene, omgangene, oppgavene, runwayene, sirkusene, skjebnene, subwayene, taubanene, vegbanene, veglegema, veibanene, veilegema

10 bokstaver:

blodbanene, forberedte, forfallene, gatelegema, golfbanene, grasbanene, gressdekka, grusbanene, jernbanene, karrierene, kjørefelta, kortbanene, langbanene, ledningene, leveveiene, livsløpene, livsvegene, livsveiene, løpebanene, omkretsene, retningene, sidebanene, skuddfelta, spesialene, sporvegene, sporveiene, stadionene, stambanene, travbanene, veiholdene, virkefelta

11 bokstaver:

banemennene, bortebanene, bortgangene, dødsfallene, endeliktene, flystripene, geskjeftene, gressbanene, kabelbanene, kampstedene, kjølvannene, kjølvatnene, kjørebanene, kjørefilene, kjøretøyene, kretsløpene, levebrødene, livredderne, periferiene, racerbanene, rullebanene, rundgangene, skytebanene, speedwayene, sultedødene, veglegemene, veilegemene, velodromene, virkeområda

12 bokstaver:

arbeidsfelta, drapsmennene, ekliptikkene, galoppbanene, gatelegemene, gondolbanene, gressdekkene, gressplenene, hinderbanene, hippodromene, hjemmebanene, kamparenaene, kampplassene, kjørefeltene, kretsgangene, martyrdødene, omløpsbanene, samfunnslaga, skinnelegema, skuddfeltene, skuddlinjene, skøytebanene, slyngningene, trafikkårene, tunnelbanene, undergangene, virkefeltene

13 bokstaver:

fotballbanene, hinderløypene, idrettsbanene, skinnegangene, undergrunnene, virkeområdene, virksomhetene

14 bokstaver:

arbeidsfeltene, fremkomstmidla, håndballbanene, idrettsanlegga, lavlandsbanene, samfunnslagene, skinnelegemene, spesialitetene, sportsarenaene, sportsplassene, treningsbanene

15 bokstaver:

fotballarenaene, fotballstadiona, idrettsplassene, kjøreretningene, omgangskretsene

16 bokstaver:

fremkomstmidlene, idrettsanleggene, samferdselsmidla

17 bokstaver:

fotballstadionene, undergrunnsbanene

18 bokstaver:

samferdselsmidlene

19 bokstaver:

forbindelseslinjene, glattkjøringsbanene, kommunikasjonsmidla

21 bokstaver:

kommunikasjonsmidlene

Legg igjen en kommentar