Kryssordbok – Synonym til Bekreftet i kryssord

Sitat:

Tyrannene fikk åpenbart bekreftet sin allmakt gjennom seksuelle overgrep.
Kilde:Trond Berg Eriksen: Sør for Alpene, nord for Po 45 1997, s.115

Viser 145 synonymer til Bekreftet som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ga

3 bokstaver:

gav, øka, økt

4 bokstaver:

bant, gitt, øket, økte

5 bokstaver:

banna, bante, bejaa, herda, nikka, sanna, vitna

6 bokstaver:

bannet, bedyra, bedyrt, bejaet, bevist, epelig, herdet, nikket, sannet, styrka, styrkt, støtta, tillot, vitnet

7 bokstaver:

bedyret, bedyrte, beediga, befesta, besegla, bevilga, beviste, bevitna, edfesta, erkjent, erklært, fastslo, innrømt, korrekt, ladd få, opplyst, påtegna, skjerpa, styrket, styrkte, støttet, tillatt, utbredt, utbreid, vitnene

8 bokstaver:

banna på, beediget, befestet, bekrefta, beseglet, bestyrka, bevilget, bevitnet, edfestet, embetlig, erkjente, erklærte, forklart, forsikra, godkjent, innrømma, innrømte, innvilga, ladde få, opplyste, parafert, påtegnet, skjerpet, skrev på, styrkene, stålsatt, støttene, utvilsom, validert, vitna om

9 bokstaver:

anerkjent, approbert, attestert, bannet på, bestyrket, embetslig, fastslått, forklarte, forsikret, godkjente, godtgjort, innrømmet, innvilget, lovfestet, offentlig, offisiell, paraferte, pålitelig, rettkjent, samtykt i, skjerpene, skreiv på, stadfesta, stålsatte, validerte, vitnefast, vitnet om

10 bokstaver:

alminnelig, anerkjente, attesterte, godtgjorde, konfirmert, ratifisert, samtykte i, sannferdig, skrevet på, stadfestet, underskrev, undertegna, verifisert

11 bokstaver:

autoritativ, gikk med på, gått med på, konfirmerte, ratifiserte, sanksjonert, sertifisert, skrev under, underskreiv, understøtta, undertegnet, uomstøtelig, verifiserte

12 bokstaver:

embetsmessig, sanksjonerte, sertifiserte, skreiv under, underskreven, underskrevet, understøttet, uomtvistelig

Legg igjen en kommentar