Kryssordbok – Synonym til Bygningsdel i kryssord

Sitat:

Et tilbygg er en bygningsdel som utvider et eksisterende bygg ved å øke grunnarealet.
Kilde:Wikipedia

Viser 326 synonymer til Bygningsdel som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

ark, bod, bue, dør, hov, kor, mur, tak

4 bokstaver:

arne, flor, fløy, gang, gavl, golv, gulv, heis, hems, karm, krok, loft, møne, pipe, port, raft, skip, spir, sval, valm, vegg, vute

5 bokstaver:

altan, apsis, empor, entre, frise, husro, nisje, panel, pilar, repos, råtak, sutak, svill, søyle, takås, trapp, vindu, åstak

6 bokstaver:

anneks, arkade, atrium, attika, bislag, dovegg, etasje, exedra, fasade, gangar, ganger, gerikt, gesims, husdel, husdør, husmur, husnov, hustak, lisene, loggia, lovegg, lukarn, løedør, løetak, murtak, mønsås, portal, påbygg, rytter, råloft, sagtak, saltak, sokkel, sørtak, takbro, takfot, taktro, tambur, tretak, trompe, utbygg, utedør, vegger

7 bokstaver:

bakvegg, balkong, basvegg, bordtak, buegang, dørblad, eksedra, etasjer, fagverk, fjøsnov, forstue, fronton, galleri, garasje, gatedør, gavlmur, himling, husvegg, kapitel, karnapp, karniss, kjeller, knefall, kobbhus, konsoll, låvedør, låvetak, mesanin, minaret, murvegg, mønekam, parkett, peismur, perkola, perrong, portiko, propyle, shedtak, skråtak, solvegg, spontak, sprosse, stråtak, stuedør, stuetak, takbord, taklekt, taklist, takrygg, takstol, teakdør, tegltak, tilbygg, torvtak, valmtak, veranda, vindski, værhane

8 bokstaver:

altandør, antefiks, arkitrav, arkivolt, arkvindu, astrodom, baktrapp, bindetre, blyvindu, buevindu, citadell, dørstokk, dørvindu, elevator, endegavl, entresol, forstove, gavlvegg, gelender, glasstak, gresstak, hyttedør, kirkedel, kirketak, kortvegg, langskip, langvegg, loftsdør, lyskasse, målevegg, mønebord, nevertak, parterre, peristyl, pilaster, pipehatt, portikus, reisverk, røykhatt, sidevegg, stueglas, svalgang, takhvelv, takkvelv, takrenne, takstein, takvindu, terrasse, tretrapp, vannbord, vindfang, vindfløy, våpenhus, ytterdør, yttermur, ytterrom, åsbjelke, østvindu

9 bokstaver:

bildevegg, blindgavl, brannvegg, bunnsvill, fundament, gangvindu, gatetrapp, hangartak, heissjakt, husfasade, hushjørne, ikonostas, kirkeskip, kirketårn, kirkevegg, kjelleren, kuppeltak, loftglass, loftsglas, lofttrapp, loftvindu, mønepanne, mønsåstak, mørkeloft, peisestue, portvindu, resepsjon, skifertak, skorstein, skråvindu, stallvegg, stokkverk, stuetrapp, stuevindu, søylegang, takbjelke, taketasje, taknedløp, takrytter, takskjegg, taksperre, triforium, tverrvegg, tårnparti, yttergang, yttervegg

10 bokstaver:

altantrapp, altanvindu, alterplass, balustrade, billedvegg, dørterskel, frontispis, glassvindu, gluggvindu, hjørnebord, innervindu, kjerkevegg, klokketårn, kvistvindu, loftetasje, loftsvindu, overetasje, pipebeslag, raftekasse, sementsåle, sidekapell, skyvevindu, stubbeloft, svingvindu, vinduskarm, vippevindu

11 bokstaver:

bislagtrapp, enkeltvindu, entablement, frontispise, gittervindu, hjørnevindu, husmorvindu, ikonostasis, inngangsdør, kirkeutbygg, kolumbarium, loftsetasje, marmortrapp, parkettgulv, rom i huset, stabbursnov, tjenertrapp, underetasje, uthusfasade, vedskjulnov, vindeltrapp, ytterganger

12 bokstaver:

ateliervindu, balkongvindu, bislagstrapp, bygningstype, del av kirke, dobbeltvindu, glassveranda, hjørnebeslag, kammersvindu, karnappvindu, kjellerhvelv, kjellerkvelv, kjellertrapp, kjellervindu, kjøkkentrapp, rom i kirken, skorstensmur, sokkeletasje, takrennekrok, teglstenstak, underetasjen, vaskekjeller, verandatrapp, vindusutbygg

13 bokstaver:

kjelleretasje

Legg igjen en kommentar