Kryssordbok – Synonym til Dekte i kryssord

Sitat:

Teatro Olimpico var kanskje det første over dekte teater i renessansen.
Kilde:Trond Berg Eriksen: Sør for Alpene, nord for Po 45 1997, s.247

Viser 368 synonymer til Dekte som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

le, lo

3 bokstaver:

lea, lya, mol, ura

4 bokstaver:

agna, bela, duka, eira, floa, fora, isla, laga, luka, luna, lytt, omga, rima, ruga, taka, uret, urte, vara, vart

5 bokstaver:

agnet, asyla, berga, brola, duket, eiret, freda, fôret, fôrte, grusa, hegna, himla, hjåma, holka, hylla, isene, kappa, klaka, kleda, ledde, leene, leira, luket, lukte, lunet, lunte, lyene, lønna, lønte, malte, maska, molda, mulda, navna, omgav, orene, pynta, redda, rolla, ruget, ryene, sikra, svøpa, tekka, tekte, teppa, tepte, trakk, tulla, urede, urete, verba, verga, verna, vikla, vokta

6 bokstaver:

agnede, agnete, alibia, begrov, berget, blenda, bredde, bredte, breene, dukede, dukene, dukete, dulgte, dynene, eirede, eirete, floene, flørne, forede, forete, fortia, fredet, gjemma, gjemte, gjømte, gruset, hegnet, himene, himlet, holket, hyllet, islaga, kappet, klaket, kledde, kledte, lagene, lakena, leiret, lukede, lukene, lukete, lunede, lunene, lunete, lønnet, masket, moldet, muldet, pansra, pledda, pyntet, reddet, rimene, rollet, rugede, rugete, sikret, sjikta, skalka, skinna, skjula, sminka, smykka, snødde, snøene, stenla, strøka, sveipa, svøpte, takene, tapeta, tekket, tjelda, trekka, trukne, trygda, trygga, tullet, utreda, varene, verget, vernet, viklet, voktet

7 bokstaver:

anretta, armerte, asylene, barkene, bedekka, bedekte, bekosta, belagte, belegga, bergede, bergete, besatte, bestred, bestrei, bestrøk, betalte, bevokta, blendet, bredsla, dekkena, dekkete, fortiet, fredede, fredete, frelste, grusede, grusene, grusete, hammene, hegnede, hegnete, hettene, himlede, himlete, hjåmene, holkede, holkene, holkete, hyllede, hyllene, hyllete, hylstra, hålkene, ikledde, isdekka, islagte, kapella, kappede, kappene, kappete, klakede, klakene, klakete, kledene, leirede, leirene, leirete, livdene, lønnede, lønnete, løperne, maskede, maskene, maskete, moldede, moldete, muldede, muldete, navnene, omgitte, omhylla, omslaga, pansera, pansret, polstra, pyntede, pyntete, reddede, reddete, rollede, rollene, rollete, sikrede, sikrete, skalket, skildra, skjerma, skjulte, sminket, smykket, snølaga, sveipet, sveipte, svøpene, tartana, tekkede, tekkene, tekkete, teppene, tjeldet, trukkne, trygdet, trygget, tullede, tullene, tullete, utredet, verbene, vergede, vergene, vergete, vernede, vernene, vernete, viklede, viklete, voktede, voktete

8 bokstaver:

alibiene, anrettet, bedekket, begravde, begravet, bekledde, bekostet, beskytta, bestreid, bestrøyk, bevoktet, blendede, blendene, blendete, brolagte, draperte, emaljene, erstatta, forhenga, forkobra, forkopra, forsikra, fortalte, fortidde, fortiede, fortiete, frelsene, garnerte, gipstaka, gjemmene, grov ned, hang for, innhylla, islagene, lakenene, mantlene, maskerte, omhyllet, overvåka, panserne, pansrede, pansrete, parketta, pleddene, polstret, påskotta, påskudda, satte på, sjiktene, skalkede, skalkete, skildret, skinnene, skjermet, skjulene, sminkede, sminkene, sminkete, smykkede, smykkene, smykkete, snødekka, snøteppa, stod til, strøkene, sveipede, sveipete, tapetene, tildekka, tildekte, tilhylla, tilsløra, tjeldede, tjeldete, trekkene, trygdede, trygdete, tryggede, tryggete, utredede, utredete, utstyrte, vegdekka, veidekka

Legg igjen en kommentar