Kryssordbok – Synonym til Dikte i kryssord

Sitat:

Fiksjon (fra latin fictionem (nominativ fictio), «forme, forestille seg, dikte opp», jamfør engelske fiction) har betydningen «det som er oppdiktet».
Kilde:Wikipedia

Viser 64 synonymer til Dikte som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

juge, lage, lyge, lyve, rime, vase, verb, yrke

5 bokstaver:

fable, hykle, kvade, kvede, kvæde, ljuge, prime, skape, tette, tøyse

6 bokstaver:

drømme, foregi, skrive, skrøne, stevje, sverme, verbum, vrøvle

7 bokstaver:

fingere, forføre

8 bokstaver:

fabulere, finne på, fordreie, forfatte, fortegne, fortette, oppdikte, simulere

9 bokstaver:

dikte opp, fabrikere, fantasere, finne opp, forfalske, lage vers, lure noen, poetisere, produsere, utarbeide

10 bokstaver:

konstruere

11 bokstaver:

improvisere, skrive vers, snakke tull, versifisere

12 bokstaver:

finne på noe, skrive dikte, slå ei plate, snakke usant

13 bokstaver:

oppkonstruere

14 bokstaver:

føre bak lyset

15 bokstaver:

snakke over seg

17 bokstaver:

snakke i villelse

19 bokstaver:

forvrenge sannheten, gi falsk forklaring

21 bokstaver:

vase (muntlig mening)

24 bokstaver:

drive poetisk virksomhet

28 bokstaver:

vrøvle (muntlig mening)fable

Legg igjen en kommentar