Kryssordbok – Synonym til Drevne i kryssord

Sitat:

Der er det folk som er like godt inne i denne verdenen som de mest drevne børs analytikere.
Kilde:Henning Mankell: Silkeridderen, 1996, s.174

Viser 203 synonymer til Drevne som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

slu

4 bokstaver:

fule, lure, slue, snur, snus, vant, øvde

5 bokstaver:

ferme, garva, kloke, luren, lurer, modne, sikre, snuen, snuer, vante, øvede, øvete

6 bokstaver:

flinke, glatte, habile, lumske, proffe, sleipe, smarte, treske, vantet

7 bokstaver:

anførte, befarne, begåtte, bevegde, daffete, dyktige, dyrkete, dyttete, erfarne, fartete, fiffige, garvede, garvete, geniale, haltete, hamrete, hinkete, hissete, hufsete, innfule, kyndige, leverte, loffete, lovende, moverte, pakkete, poliske, proffen, proffer, pussete, raklete, rammete, ruggete, ruslete, slengte, snedige, sporete, stukkne, styrkte, tettete, tvungne, utlærte, utøvete, vaggete, vankete, viftete, virkete

8 bokstaver:

adjektiv, angrepne, ansporte, bedrevne, begavede, begavete, bereiste, bestyrte, bevegete, blafrete, driftige, dugelige, evnerike, flagrete, flakkete, flanerte, flyttete, forfarne, fremmete, krammete, nødsagde, opererte, pressete, proppete, påvirkte, ranglete, skyggete, skyssete, spradete, stabbete, stampete, stappete, staurete, stoppete, styrkete, støttete, traktete, utkrøpne, vandrete, virtuose, virvlete, ålte seg

9 bokstaver:

ansporete, arbeidete, avleverte, behendige, benyttete, dirigerte, energiske, foretatte, forfulgte, forledete, forslagne, livskloke, nødsagete, overlegne, overrakte, overtalte, polstrete, purkefule, rutinerte, siselerte, skjøttete, slentrete, streifete, tilstøtte, utkrøpene, veiledete, virtuosen, virtuoser, åleglatte

10 bokstaver:

adjektiver, adjektivet, anstrengte, bearbeidde, beregnende, bevandrede, bevandrete, durkdrevne, ettersøkte, fagkyndige, foreståtte, forpaktete, forvaltete, fremmelige, jagde frem, kalfatrete, kompetente, kultiverte, manøvrerte, mesterlige, oppviglete, overbrakte, presiderte, reisevante, rettledete, sakkyndige, scenevante, snikte seg, stelte med, stimulerte, tilskyndte

11 bokstaver:

bearbeidete, ettersporte, fullbefarne, kommanderte, livserfarne, opparbeidde, oppmuntrete, overleverte, praktiserte, satte etter, spankulerte, talentfulle, tilskyndete

12 bokstaver:

ettersporete, framtredende, gjennomførte, kvalifiserte, opparbeidete, satte i gang, tjenstgjorte, utspekulerte, verdensvante

13 bokstaver:

kunnskapsrike, profesjonelle

16 bokstaver:

overmenneskelige

Legg igjen en kommentar