Kryssordbok – Synonym til Edikt i kryssord

Sitat:

Ediktet i Potsdam var et edikt om religiøs toleranse, utstedt i Potsdam 29.
Kilde:Wikipedia

Viser 60 synonymer til Edikt som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

akt, lov

4 bokstaver:

norm, ukas

5 bokstaver:

irade, lover, notis, nyhet, ordre, påbud

6 bokstaver:

avtale, dekret, lysing, normer, utsagn, ytring

7 bokstaver:

annonse, edikter, klausul, melding, oppslag, reklame

8 bokstaver:

befaling, dekreter, kodisill, manifest, pavebrev, proklama, statsakt, ytringer

9 bokstaver:

erklæring, klausuler, kommuniké, lansering, proklamae, regulativ, rundskriv, sirkulære

10 bokstaver:

forordning, kodisiller, opplysning, propaganda

11 bokstaver:

bestemmelse, deklarasjon, informasjon, kunngjøring, publisering, regulativer

12 bokstaver:

kunngjørelse, overenskomst, proklamasjon

13 bokstaver:

avertissement, deklarasjoner, kunngjøringer

14 bokstaver:

proklamasjoner, religionsedikt

15 bokstaver:

bekjentgjørelse

16 bokstaver:

sirkulæreannonse

17 bokstaver:

offentliggjørelse

21 bokstaver:

offentlig kunngjøring

Legg igjen en kommentar