Kryssordbok – Synonym til Elvene i kryssord

Sitat:

De har hørt at det er mulig å fiske laks i elvene og vandre i norsk natur.
Kilde:Torill Thorstad Hauger: Oppbrudd, 1991, s.257

Viser 315 synonymer til Elvene som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

in

3 bokstaver:

ava, bua, dro, exa, fal, ilt, isa, lea, ura

4 bokstaver:

alta, amma, arva, dona, drog, elda, ella, ente, exet, ille, iset, iste, leet, leia, lekt, lima, luna, lura, lysa, lyst, løpa, osta, peka, pesa, purt, rann, rant, reda, rede, romt, salt, sela, spaa, tamt, tomt, tona, tova, uret, urte, vara, vart, vidt, åene

5 bokstaver:

a-ene, altra, ammet, ankra, arvet, avene, banna, barka, d-ene, dilla, eldet, ellet, glatt, grand, helga, kalte, kvein, leide, leiet, lette, lugga, lunet, lunte, luret, lurte, mersa, monna, mulda, murra, nesta, netta, o-ene, orene, ostet, plata, pruta, redet, rente, revna, risla, romma, rotta, rukka, salta, sella, selte, sikla, silte, simaa, snaka, somme, styra, tokka, tonet, tonte, tovet, trava, tynte, vanna, varda, vesle, vetta, virte, å-ene, åmota, årene

6 bokstaver:

acrene, altene, altera, ammene, ankera, arvene, danene, donene, eldene, elvene, gavene, gjalla, hasene, helget, kukene, kvinte, leiene, lekene, levena, limene, lunene, lysene, løpene, matene, moaene, molene, muldet, murene, månene, mårene, nestet, nettet, okerne, okrene, pekene, pesene, platet, redene, revnet, rislet, robene, roerne, romene, rottet, rukket, rurene, sauene, savene, selene, siklet, silene, snaket, snakte, spadde, spaene, stryka, tamene, tetene, tokket, tonene, tovene, travde, travet, urunda, vardet, varene

7 bokstaver:

alterne, altrene, ankerne, ankrene, auraene, backene, bannene, bekkene, bushene, dillene, flodene, fontene, fossene, gardene, juraene, kvotene, lamaene, litania, luggene, mayaene, mersene, monnene, murrene, mødrene, nestene, pinnene, platene, prutene, rennene, revnene, rislene, rockene, rommene, rottene, rukkene, saltene, sangene, sebuene, siklene, simaene, siraene, styrene, suraene, sureene, svirene, taraene, termene, testene, tilløpa, tinnene, tokkene, tommene, toraene, travene, vannene, vardene, vettene, åmotene

8 bokstaver:

bielvene, bongoene, colliene, debetene, ebolaene, elveleia, flintene, gjallene, grandene, greenene, hellerne, kanalene, levenene, loingene, pasjaene, plattene, speedene, strykene, tweedene, vannløpa, vassfara, villaene

9 bokstaver:

breelvene, elvenavna, kelvinene, litaniene, meanderne, meandrene, nelsonene, nissanene, sjøvegene, sjøveiene, strumaene, strømmene, tilløpene, tverråene, vannårene, vassdraga, vassårene

10 bokstaver:

elveleiene, fossefalla, hardingene, madeiraene, manningene, sideelvene, vannløpene, vannvegene, vannveiene, vassfarene, vassveiene, økosystema

11 bokstaver:

badestedene, cardiganene, elvenavnene, fangstfelta, fiskeelvene, lakseelvene, vadestedene, vassdragene

12 bokstaver:

fiskestedene, fossefallene, grenseelvene, resipientene, serpentinene, trafikkårene, økosystemene

13 bokstaver:

fangstfeltene, ferdselsårene, fiskeplassene, handelsvegene, handelsveiene, vannstrømmene

Legg igjen en kommentar