Kryssordbok – Synonym til Erklæring i kryssord

Sitat:

Tvert imot, den første erklæring peker tydelig på den andre.
Kilde:Franz Kafka: Prosessen, 1933, s.211

Ordfakta:

Erklæring er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp erklæring i ordboka.

Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Attest, bekreftelse, kunngjørelse

Viser 125 synonymer til Erklæring som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

1 bokstaver:

r

2 bokstaver:

ed, ja

3 bokstaver:

bud, dom, ord, råd

4 bokstaver:

aval, brev, prov, svar, tvil, valg

5 bokstaver:

bevis, meded, notat, rykte

6 bokstaver:

attest, avtale, dekret, lensed, nøling, opprop, signal, støtte, utsagn, vedtak, ytring

7 bokstaver:

beskjed, budskap, depesje, garanti, melding, ordning, påstand, rapport, reklame, replikk, sladder, vakling

8 bokstaver:

bulletin, embetsed, gavebrev, historie, manifest, proklama, skussmål, stevning, telegram, trontale

9 bokstaver:

affidavit, beretning, kjennelse, kommuniké, kvittanse, referanse, responsum, rundskriv, sirkulære, testament, ultimatum, uttalelse, valgløfte, vitneprov

10 bokstaver:

anbefaling, avgjørelse, beedigelse, bemerkning, betenkning, bevitnelse, egenattest, ettertanke, formidling, forsikring, fortelling, jobbattest, legeattest, meddelelse, opplysning, troskapsed, vitnesbyrd

11 bokstaver:

bekreftelse, deklarasjon, egenmelding, enunsiasjon, erkjennelse, hemmelighet, innrømmelse, innstilling, kunngjøring, overveielse

12 bokstaver:

dagsbefaling, etterretning, gavekontrakt, kunngjørelse, legitimasjon, proklamasjon, skademelding, stadfestelse

13 bokstaver:

arbeidsattest, beatifikasjon, dokumentasjon, egenerklæring, legeerklæring, pressemelding, sertifisering, vandelsattest, vigselsattest

14 bokstaver:

korrespondanse, pronunciamento, saligerklæring, vitneerklæring, vitneuttalelse

15 bokstaver:

viljeserklæring, vitneforklaring

16 bokstaver:

kvalitetsgaranti, programerklæring, redaktørplakaten, sladderberetning, sympatierklæring, tilkjennegivelse

17 bokstaver:

taushetserklæring, tjenesteuttalelse

18 bokstaver:

skadesløserklæring

23 bokstaver:

meningstilkjennegivelse

Legg igjen en kommentar