Kryssordbok – Synonym til Erklæringene i kryssord

Sitat:

President Benjamin Harrison underskrev erklæringene som opptok Nord- og Sør-Dakota som delstater i november 1889.
Kilde:Wikipedia

Viser 135 synonymer til Erklæringene som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

buda, orda, råda

5 bokstaver:

breva, edene, jaene, prova, r-ene, rykta, svara, valga

6 bokstaver:

bevisa, budene, domene, notata, ordene, rådene, støtta

7 bokstaver:

avalene, avtalte, brevene, dekreta, dommene, oppropa, provene, ryktene, signala, støttet, svarene, tvilene, utsagna, valgene, vedtaka

8 bokstaver:

avtalene, bevisene, budskapa, manifest, mededene, notatene, sladrene, støttene

9 bokstaver:

attestene, dekretene, depesjene, gavebreva, manifesta, nølingene, oppropene, reklamene, signalene, sirkulæra, skussmåla, sladderne, utsagnene, valgløfta, vedtakene, ytringene

10 bokstaver:

beskjedene, budskapene, garantiene, historiene, kommunikea, meldingene, ordningene, påstandene, rapportene, replikkene, rundskriva, telegramma, testamenta, ultimatuma, vaklingene, vitneprova

11 bokstaver:

bulletinene, embetsedene, gavebrevene, kjennelsene, manifestene, proklamaene, referansene, sirkulærene, skussmålene, ultimataene, uttalelsene, valgløftene, vitnesbyrda

12 bokstaver:

avgjørelsene, beedigelsene, beretningene, bevitnelsene, ettertankene, kommunikeene, meddelelsene, rundskrivene, telegrammene, testamentene, ultimatumene, vitneprovene

13 bokstaver:

anbefalingene, bekreftelsene, bemerkningene, betenkningene, erkjennelsene, formidlingene, forsikringene, fortellingene, innrømmelsene, legeattestene, opplysningene, overveielsene, vitnesbyrdene

14 bokstaver:

deklarasjonene, egenmeldingene, hemmelighetene, innstillingene, kunngjørelsene, kunngjøringene

15 bokstaver:

dagsbefalingene, etterretningene, legitimasjonene, proklamasjonene, skademeldingene

16 bokstaver:

dokumentasjonene, egenerklæringene, korrespondansene, legeerklæringene, pressemeldingene, sertifiseringene, vandelsattestene

18 bokstaver:

tilkjennegivelsene, viljeserklæringene

19 bokstaver:

programerklæringene, sympatierklæringene, tjenesteuttalelsene

20 bokstaver:

taushetserklæringene

Legg igjen en kommentar