Kryssordbok – Synonym til Fagarbeider i kryssord

Sitat:

Svenn er en fagarbeider underlagt en håndverksmester i et håndverksfag.
Kilde:Wikipedia

Viser 110 synonymer til Fagarbeider som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

kokk, smed, yrke

5 bokstaver:

baker, etser, feier, filer, maler, murer, svenn

6 bokstaver:

aktuar, arbeid, bøkker, dikker, dreier, fatter, freser, frisør, gravør, høvler, modist, montør, otolog, person, setter, sliper, tømrer, urolog, utøver, zoolog, økolog

7 bokstaver:

agronom, emaljør, fagmann, fagsjef, iranist, sexolog, snekker, stylist, sveiser, trykker, typolog

8 bokstaver:

akvanaut, arbeider, isolatør, kasserer, konditor, krematør, lakkerer, lokfører, nevrolog, operatør

9 bokstaver:

botaniker, dendrolog, entomolog, fagperson, fagutøver, fyrvokter, hydrograf, immunolog, kryptolog, metallurg, odontolog, oppretter, scientist, skismører, stuntmann, såpesyder, venerolog, våpensmed

10 bokstaver:

analytiker, bibliograf, boktrykker, byggmester, bøssemaker, fagekspert, friserdame, heismontør, håndverker, hårstylist, kameramann, marinelege, mesterkokk, røykdykker, systemerer, treekspert, tønnemaker

11 bokstaver:

atomfysiker, bakteriolog, geriatriker, grammatiker, herrefrisør, idrettslege, leksikograf, radiomontør, sjefskirurg, stuntkvinne, vannforsker, yrkesutøver

12 bokstaver:

astrofysiker, elektroniker, klimaforsker, maskinsetter, motefotograf, ortopedisyer, programmerer, taksidermist, tankbilfører, tungbilfører

15 bokstaver:

protesetekniker

Legg igjen en kommentar