Kryssordbok – Synonym til Feller i kryssord

Sitat:

At det finnes feller man ikke kan vri seg løs fra, samme hvor dan man prøver.
Kilde:Tove Nilsen: Amazonas Pornografen, 2000, s.145

Viser 383 synonymer til Feller som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

far, viv, åta

4 bokstaver:

dona, garn, grav, hjon, knep, kona, loer, loes, make, menn, muta, navn, nett, rusa, tega, verb, åten, åter, åtet

5 bokstaver:

avgir, avgis, bussa, bygda, donen, doner, dones, dunes, dunér, faren, farer, fares, faret, fedre, grava, hekta, kappa, knipa, konen, koner, kones, krisa, kutta, kåren, kårer, kåres, lista, maken, maker, makes, muten, muter, mutes, myten, myter, mytes, nette, rusen, ruser, ruses, røter, røtet, sager, sages, saksa, snara, spinn, tanen, taner, tanes, tegen, teger, teina, velta, viven, vivet, økser, økses

6 bokstaver:

avgies, avsier, avsies, broren, brødre, bussen, busser, busses, bygden, bygder, dreper, drepes, garnet, gildra, glefsa, gleksa, graven, graver, gravet, hekten, hekter, hektes, henger, henges, hjonet, hogger, hogges, hugger, hugges, kappen, kapper, kappes, kasten, kaster, kastes, klemma, kløver, kløves, kløyva, knepet, knipen, kniper, knipes, knuser, knuses, krisen, kriser, kutten, kutter, kuttes, kverka, kvinna, listen, lister, mannen, myrder, myrdes, navnet, nettet, røyter, røytes, saksen, sakser, skjæra, skyter, skytes, snaren, snarer, snares, snører, steder, stedet, teinen, teiner, veider, veides, veidet, velten, velter, veltes, vennen, venner, verber, verbet

7 bokstaver:

avliver, avlives, bakhold, drukner, druknes, ekteviv, gemalen, gemaler, gildren, gildrer, gildres, glefsen, glefser, glefses, gleksen, glekser, hustrua, klemmen, klemmer, klemmes, kløyven, kløyver, kløyves, kverken, kverker, kverkes, kvinnen, kvinner, lynsjer, lynsjes, makkere, skjæren, skjærer, skjæres, slakter, slaktes, snerker, spinnet, styrter, styrtes, utgyter, utgytes

8 bokstaver:

avvirker, avvirkes, beseirer, beseires, egennavn, ektemenn, gelikere, hjelpere, husfaren, husfedre, hustruen, hustruer, knipetak, kolleger, kompisen, kompiser, makkeren, makkerer, medeiere, nettverk, partnere, personen, personer, sager av, skjekter, skjektes, spolerer, spoleres, ulvestua, verbumet

9 bokstaver:

attrappen, attrapper, bakholdet, dyregrava, ektemaken, ektemaker, etternavn, fagfellen, fagfeller, fallemmen, fallemmer, fallgrava, fallgruva, fletninga, flettverk, forgifter, forgiftes, forkynner, forkynnes, forpurrer, forpurres, fotangler, gjelikere, henretter, henrettes, hjelperen, hjelperer, husbonden, husbonder, kameraten, kamerater, kjentfolk, kollegaen, kollegaer, kutter av, ledsagere, medeieren, medeierer, medsøstre, musefella, nedlegger, nedlegges, nettingen, nettinger, omstyrter, omstyrtes, partneren, partnerer, reingrava, revesaksa, selvskudd, stedsnavn, tankgrava, ulvestuen, ulvestuer, ødelegger, ødelegges

10 bokstaver:

dyrefeller, dyregraven, dyregraver, egennavnet, ekspederer, ekspederes, ektefellen, ektefeller, ektemannen, fallgraven, fallgraver, fallgruven, fallgruver, feller dom, fletningen, fletninger, kampfellen, kampfeller, knipetaket, kullkaster, kullkastes, ledsageren, ledsagerer, likviderer, likvideres, medsøstera, medsøstrer, musefellen, musefeller, nettverker, nettverket, otersakser, overvinner, overvinnes, reingraven, reingraver, rennesnara, revefeller, revesaksen, revesakser, rottefella, skjærer av, skyter ned, slektsnavn, tankgraven, tankgraver, tanksfella, åndsfellen, åndsfeller, øydelegger, øydelegges

11 bokstaver:

avskjediger, avskjediges, bjørnegrava, blodsbroren, blodsbrødre, etternavnet, familienavn, flettverker, flettverket, innretninga, kallsbroren, kallsbrødre, kallsfeller, lokkemiddel, lokkemidler, lokkemidlet, massakrerer, massakreres, medhjelpere, medsøsteren, reisefellen, reisefeller, rennesnaren, rennesnarer, rottefellen, rottefeller, selvskuddet, skinnfeller, stallbroren, stallbrødre, stedsnavnet, tanksfellen, tanksfeller, våpenbroren, våpenbrødre, yrkesbroren, yrkesbrødre, yrkeskvinna, yrkessøstre

Legg igjen en kommentar