Kryssordbok – Synonym til Fiskeredskap i kryssord

Sitat:

landnot, fiskeredskap, et finmasket garn som, med den ene enden festet i land, dras over bunnen inn mot stranden.
Kilde:Aschehoug og Gyldendals Ett binds leksikon, 1990, s.687

Viser 282 synonymer til Fiskeredskap som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

gip, hil, håv, not, pik, vad

4 bokstaver:

bruk, dorg, dupp, fest, flue, fork, garn, harp, høtt, kjer, krok, kupé, kylp, line, lodd, merd, mers, nett, oter, pile, pilk, ruse, sene, sluk, sløe, snik, spyd, sule, tatt, trål, varp, vegn

5 bokstaver:

angel, bakke, dregg, fluer, gilje, gimse, harpe, hekle, isbor, juksa, jukse, klepp, lekar, nøter, ongel, ruser, snøre, stang, sulis, søkke, teine, vorpe

6 bokstaver:

fortom, harpun, katise, lyster, merder, ragarn, seinot, skimle, snelle, stegle, steile, teiner, utstyr, vadnot, vådnot, ålejær, ålemæl, ålemær, ålgeir

7 bokstaver:

agnkrok, bomtrål, dragnot, drivnot, dypsagn, gangvad, grunnot, håndvad, kattise, kilenot, kotehåv, landnot, langrev, lekiste, posenot, ringnot, sandnot, seigarn, slyenot, sneller, sopevad, spinner, stenger, trefork, uersnik, vadbruk, våtflue, wobbler, ålejern, ålejære, ålemerd, åleruse, ålesaks

8 bokstaver:

akkarvad, akkervad, aureflue, autoline, bunngarn, bunntrål, drivgarn, ekkolodd, fiskehåv, flakenot, garnsekk, giljenot, grunnvad, jagegarn, kastenot, krokgarn, laksehåv, laksenot, langline, markdrag, nattgarn, nattline, notsteng, oterfjel, oterfjøl, oterflue, otertrål, reketrål, ringruse, rusegarn, sekkenot, senkenot, settenot, sildenot, sittenot, skjesluk, slepenot, slukflue, slyegarn, spinnere, streamer, ståernot, synkenot, søkkenot, tinnbeit, tinnpilk, tinnsild, trekkvad, trålsekk, tørrflue, varpenot, verpenot, ålekasse, ålekiste, åleteine

9 bokstaver:

abborruse, agnkroker, agnsnører, aurefluer, aurestang, devonsluk, dorgeline, dorgeskje, dorgesluk, dorgsnøre, fiskeflue, fiskegarn, fiskekrok, fiskenett, fiskesekk, fiskespyd, fisketroe, fluestang, flytetrål, føysegarn, garnlenke, håndsnøre, kastesluk, kotehåver, kveitevad, lakseflue, laksegarn, laksevarp, lakseverp, mormysjka, møresilda, patenthåv, rennegarn, settegarn, slukfluer, slukstang, snippgarn, snurpehåv, snurpenot, snurrevad, stangoter, stengenot, stolpline, streamers, tinnbeite, trollgarn, tørrfluer, ålelyster, åleteiner, ørretflue, ørretgarn, ørretsluk

10 bokstaver:

amerikaner, andersdupp, angelsnøre, fiskehåver, fiskesnøre, fiskestang, flue er et, flyndrepik, gjeddeflue, kveitegarn, kveiteline, laksefelle, lakseklepp, lakseteine, lakseverpe, marklokker, oterfjølen, ottertrawl, reketråler, sardingarn, stolpeline, torskegarn, torskeruse, trekknøter, ørretstang

11 bokstaver:

bambusstang, dobbeltruse, fiskeknippe, fiskesnelle, fiskesnører, fiskeutstyr, fluespinner, flyndretrål, harpungevær, hummerteine, kastesnelle, krabbeteine, makrelldorg, makrellgarn, skremmegarn, slukstenger, svenskepilk, torskesnøre

12 bokstaver:

bunnslepenot, devonspinner, dreggesprøtt, enhandsstang, enhåndsstang, fangstmiddel, fiskesneller, fiskestenger, flyndrepiker, haspelsnelle, lystergaffel, lystregaffel

13 bokstaver:

haspelsneller, pelagisk trål, teleskopstang, tørrfluestang

14 bokstaver:

bruksgjenstand, fiskeredskaper

15 bokstaver:

glassfiberstang

26 bokstaver:

hummerfiskerspesialredskap

Legg igjen en kommentar