Kryssordbok – Synonym til Forbindelsene i kryssord

Sitat:

Slik knytter han stadig forbindelsene tilbake til de gamle profetiene.
Kilde:Jostein Gaarder: Sofies Verden, 1991, s.160

Viser 239 synonymer til Forbindelsene som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

eida, nett, syra, veva

5 bokstaver:

aluna, banda, bånda, gilda, kalia, kanta, ledda, lenka, netta, passa, relea, syret, syrte

6 bokstaver:

bandet, broene, bruene, dørene, eidene, ketona, lenket, oksida, syrene, veiene, vevene

7 bokstaver:

alunene, anilina, bandene, båndene, esterne, gangene, gildene, gipsene, kaliene, kantene, klorida, laskene, leddene, ledtoga, lenkene, linkene, natrona, nettene, nitrida, passene, releene, rustene, samrøra, trådene, uretana

8 bokstaver:

fenolene, flokkene, fluorida, forbunda, forholda, gjengene, gruppene, hopehava, kanalene, ketonene, kneledda, koksalta, lysolene, oksidene, sambanda, selskapa, slektene, steroida, unionene

9 bokstaver:

anilinene, boraksene, borsyrene, datanetta, endotermt, fusjonene, følingene, katatagma, kloridene, kopulaene, kresolene, ledtogene, natronene, neksusene, nettverka, nitridene, omgangene, peroksida, samkvemma, samrørene, syntesene, uretanene, zeugmaene, åpningene

10 bokstaver:

adkomstene, akslingene, alliansene, ankelledda, bindeledda, bussrutene, ferrittene, fluoridene, forbundene, forholdene, gangbroene, hopehavene, internetta, intranetta, junkturene, kneleddene, koblingene, koksaltene, kontaktene, koplingene, ledningene, liaisonene, luftbroene, luftbruene, passasjene, rapportene, sambandene, selskapene, slektskapa, steroidene, styrestaga

11 bokstaver:

berøringene, blandingene, datanettene, fellesskapa, foreningene, hypotaksene, katatagmene, katataksene, koherensene, kolesterola, kontekstene, korridorene, legeringene, makkerskapa, nettverkene, overgangene, parataksene, peroksidene, relasjonene, samkvemmene, taleføttene

12 bokstaver:

affinitetene, ammoniakkene, anhydrittene, ankelleddene, anledningene, befatningene, bekjentskapa, bindeleddene, forståelsene, internettene, intranettene, kloroformene, koalisjonene, kompaniskapa, kontaktledda, navlesnorene, samferdslene, skulderledda, slektningene, slektskapene, styrestagene

13 bokstaver:

datanettverka, fellesskapene, føderasjonene, handelsvegene, handelsveiene, innfartsårene, kalsiumoksida, kolesterolene, makkerskapene, nærkontaktene, sambindingene, sammenhengene

14 bokstaver:

assosiasjonene, bekjentskapene, forpliktelsene, fortsettelsene, gjennomfartene, gjennomgangene, innfartsveiene, interaksjonene, karavanevegene, karavaneveiene, kombinasjonene, kompaniskapene, kontaktflatene, kontaktleddene, kontinuitetene, natriumklorida, navlestrengene, palmitinsyrene, predikasjonene, samforstandene, skulderleddene, tilknytningene, vennskapsbånda

15 bokstaver:

akselledningene, aluminiumoksida, datanettverkene, kalsiumoksidene, magnesiumoksida, silisiumkarbida

16 bokstaver:

aluminiumsulfata, båtforbindelsene, kaliumhydroksida, kommunikasjonene, korrespondansene, mellomriksveiene, natriumkloridene, sammenkoblingene, sammenkoplingene, sammensetningene, togforbindelsene, uretanharpiksene, vennskapsbåndene

17 bokstaver:

aluminiumoksidene, leddforbindelsene, magnesiumoksidene, sammenblandingene, sammenslutningene, satellittsambanda, silisiumkarbidene

18 bokstaver:

aluminiumsulfatene, kaliumhydroksidene, tverrforbindelsene

19 bokstaver:

satellittsambandene

20 bokstaver:

datakommunikasjonene, direkteforbindelsene

21 bokstaver:

kommunikasjonslinjene

22 bokstaver:

fastlandsforbindelsene, kvikksølvforbindelsene

Legg igjen en kommentar