Kryssordbok – Synonym til Forordning i kryssord

Sitat:

Sorenskriverordningen ble innført på bygdetingene ved forordning av 31.
Kilde:Wikipedia

Viser 45 synonymer til Forordning som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

act, akt, bud, lov

4 bokstaver:

ukas

5 bokstaver:

bulle, edikt, ordre, påbud, regel

6 bokstaver:

charta, dekret, lovbod, lovbud, parole, recess, veglov

7 bokstaver:

ordning, statutt, vedtekt

8 bokstaver:

befaling, direktiv, instruks, lovregel, ordinans, paragraf, recessen, reskript, særregel

9 bokstaver:

anordning, beordring, forskrift, reglement, rettarbot, retterbot, rettesnor, tvangslov, vedtekter

10 bokstaver:

beslutning, forføyning, rettsregel

11 bokstaver:

bestemmelse, eu-direktiv, instruksjon, lovparagraf

Legg igjen en kommentar