Kryssordbok – Synonym til Forsikring i kryssord

Sitat:

Forsikring er en måte å sikre seg økonomisk ved tap av eiendeler ved skade eller tap på et forsikringsobjekt eller helse.
Kilde:Wikipedia

Viser 85 synonymer til Forsikring som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ed, id, ja, ly

3 bokstaver:

ord

5 bokstaver:

jaord, kasko, løfte, skjul, trygd

6 bokstaver:

attest, lensed, patent, polise, utsagn

7 bokstaver:

bransje, dekking, dekning, garanti, påstand, sikring, tilsagn, vitneed

8 bokstaver:

delkasko, homagium

9 bokstaver:

affidavit, assersjon, assuranse, bedyrelse, erklæring, lensplikt, sikkerhet, uttalelse

10 bokstaver:

asserering, bevitnelse, botemiddel, proteksjon, troskapsed, trygdebrev

11 bokstaver:

bekreftelse, beskyttelse, kaskopolise, rustgaranti

12 bokstaver:

bilassuranse, sjøassuranse, statsgaranti

13 bokstaver:

bilforsikring, sertifisering, sjøforsikring, trygdeordning

14 bokstaver:

brannassuranse, fraktassuranse, livsforsikring, pauschalpolise, skipsassuranse, sykeforsikring, trygdassuranse, vareforsikring

15 bokstaver:

brannforsikring, hytteforsikring, reiseforsikring, salgsforsikring, sjukeforsikring

16 bokstaver:

gjeldsforsikring, havariforsikring, karensforsikring, nedbørforsikring, selgerforsikring, sosialforsikring

18 bokstaver:

invalideforsikring, pauschalforsikring

19 bokstaver:

haglskadeforsikring, reisegodsforsikring, sikkerhetsanordning, transportforsikring, vannskadeforsikring, varemerkeforsikring

20 bokstaver:

eierskifteforsikring, gruppelivsforsikring, naturskadeforsikring

21 bokstaver:

abonnementsforsikring, førerulykkeforsikring

25 bokstaver:

verdigjenstandsforsikring

26 bokstaver:

arbeidsledighetsforsikring

27 bokstaver:

vannledningsskadeforsikring

Legg igjen en kommentar