Kryssordbok – Synonym til Framføre i kryssord

Sitat:

De kroppsdisiplinære nummere skulle vi trinn for trinn konstruere og framføre til egnet musikk.
Kilde:Karin Sveen: Klassereise, 2000, s.104

Ordfakta:

Framføre er 8 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp framføre i ordboka.

Viser 90 synonymer til Framføre som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

by, gi, si

4 bokstaver:

tone, vise, ymte, ytre

5 bokstaver:

gaule, gnåle, holde, jodle, joike, kvede, lokke, lufte, lulle, messe, nynne, reise, rette, styre, synge, tolke

6 bokstaver:

bringe, forstå, framsi, fremsi, gjengi, klinge, kvitre, skaffe, skråle, spelle, spille, stille, tralle, uttale

7 bokstaver:

avlegge, berette, bevitne, foredra, imitere, istemme, lansere, meddele, mønstre, oppføre

8 bokstaver:

forevise, forkynne, formidle, fortelle, frambære, frembære, fremføre, gjenlyde, illudere, legge ut, musisere, oppfatte, ordlegge, resitere, uttrykke

9 bokstaver:

attestere, forelegge, komme med, kunngjøre, parodiere

10 bokstaver:

artikulere, etterligne, etterlikne, forestille, framstille, fremstille, legge fram, legge frem, overbringe, presentere, vokalisere

11 bokstaver:

rive av seg

12 bokstaver:

gi til beste, illudere som

13 bokstaver:

bære noe fram, bære noe frem, føre i marken, holde selskap

14 bokstaver:

bringe på bane, komme fram med, komme frem med, offentliggjøre

15 bokstaver:

vokaliseregaule

Legg igjen en kommentar