Kryssordbok – Synonym til Fugler i kryssord

Sitat:

Og så skal man se på bilder av noen fugler og et ekorn og så skal man svare på hva slags fugler det er og at ekornet er et ekorn og ikke en elg eller dromedar.
Kilde:Bjørn Ingvaldsen: Jeg er in love, 2001, s.-

Viser 320 synonymer til Fugler som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

dyr, eer

4 bokstaver:

arer, duer, høns, ibis, joer, rype

5 bokstaver:

alker, araer, emuer, ender, erler, flokk, gjess, haner, høner, igder, kaier, keaer, liand, lirer, lomer, måker, måser, orrer, ryper, røyer, suler, titer, tuier, ugler, viper, ørner

6 bokstaver:

duepar, falker, finker, gjøker, hegrer, heirer, ibiser, jerper, kivier, korper, kråker, lerker, meiser, ravner, rikser, rugder, sniper, struts, stærer, svaler, svaner, terner, tiurer, traner, vadere, vevere

7 bokstaver:

andepar, asitier, bietere, burhøns, dronter, ekaller, fasaner, fjærkre, fjørkre, furulus, glenter, gribber, havlire, heiloer, hubroer, irisker, isender, isryper, kapuner, kjelker, kvinand, liryper, lomvier, nanduer, noddyer, phoenix, rørdrum, seilere, sisiker, sivhøns, skarver, skjærer, småvilt, spetter, spurver, stegger, storker, såerler, sørjoer, tamduer, teister, tjelder, trapper, traster, trieler, troster, tukaner, vaderer, vaktler, værtegn

8 bokstaver:

akerhøns, amadiner, andriker, brevduer, broilere, dompaper, flokkdyr, grågjess, grålirer, gulerler, haveller, havsuler, havørner, isterner, kakaduer, kalkuner, kasuarer, kondorer, krykkjer, linerler, marabuer, meisepar, musvåker, orrhøner, påfugler, ringduer, rovmåker, sivhøner, sivspurv, sjøvåker, sniper-1, snøgjess, snøugler, sothøner, strutser, tamender, tamgjess, tamhaner, tamhøner, tertiter, tinamuer, åkerhøns, ærkaller, ørnvåker

9 bokstaver:

avosetter, bergender, bokfinker, dverghøns, glansstær, hanngjess, jakamarer, kolibrier, kronørner, kyllinger, myrsniper, nattugler, paduanere, papegøyer, pelikaner, petreller, pingviner, piplerker, reirboere, rovfugler, sjøfugler, skogsduer, skogshøns, slagugler, sotterner, taffeland, toppender, topphøner, trelerker, treløpere, tårnugler, ugleunger, undulater, verpehøns, villender, villgjess, vinhegrer, ørneunger

10 bokstaver:

alvefugler, anconahøns, askemeiser, bantamhøns, bekkasiner, dverglirer, dvergspett, emdengjess, flamingoer, fugleunger, gakkgakker, gressender, hannfugler, har vinger, hettemåker, hulerugere, hunnfugler, italienere, jungelhøns, korsnebber, krikkender, kråkeunger, linerlepar, lundeunger, låvesvaler, løvsangere, meiseflokk, nattravner, pavefinker, perleugler, præriehøns, pungmeiser, ravneflokk, rødstruper, rørsangere, sandløpere, sandsvaler, sangfugler, sangsvaner, sivsangere, skogfalker, skogibiser, skoglerker, skogsniper, steppehøns, stokkender, tuppehøner, turtelduer, tårnsvaler, vadefugler, åkerrikser, åtselørner, ørngribber, østgribber

11 bokstaver:

albatrosser, alkefamilie, andestegger, canadagjess, dverglerker, edelfasaner, elvesangere, emdengjæser, erlebestand, falkefugler, fossekaller, granspetter, gressangere, ibisstorker, jernspurver, kalkunhaner, kanadagjess, keiserørner, kjøttmeiser, kråkefugler, kurrefugler, lundefugler, natteravner, nattergaler, nøttekråker, rosenfinker, sebrafinker, skjestorker, spettmeiser, steppehøner, stormsvaler, storskarver, tereksniper, tårnseilere

12 bokstaver:

alkefamilien, bengalfinker, dvergdykkere, dvergspetter, egretthegrer, fjæreplytter, flaggspetter, fluesnappere, grottefugler, grønnfasaner, grønnspetter, hakkespetter, jager katter, kanarifugler, kasuarfugler, munkegribber, nøtteskriker, palmetroster, præriejerper, sidensvanser, snadderender, stellerender, storkefugler, strandsniper, svarttroster, svømmefugler, svømmesniper, trepiplerker, tretåspetter

13 bokstaver:

fregattfugler, gjerdesmetter, kafferseilere

14 bokstaver:

blåkinnbietere, hvitgumpnonner

15 bokstaver:

keiserpingviner, trompetertraner, vingeskapninger

16 bokstaver:

svarthodesangere

19 bokstaver:

flaggermuspapegøyer

20 bokstaver:

svartbrynalbatrosser

Legg igjen en kommentar