Kryssordbok – Synonym til Fullmakt i kryssord

Sitat:

Det hele er meg fullstendig likegyldig, og jeg gir herved forhørsdommeren offentlig fullmakt til fullstendig å bruke disse hemmelige tegnene.
Kilde:Franz Kafka: Prosessen, 1933, s.46

Viser 49 synonymer til Fullmakt som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ef

3 bokstaver:

lov, ros

4 bokstaver:

aval, makt, pris, rett

5 bokstaver:

løyve, ombud, organ, velde

6 bokstaver:

adgang, heimel, lisens, mandat

7 bokstaver:

adkomst, hjemmel, instans, prokura, respekt

8 bokstaver:

kommando, kreditiv, råderett, rådighet, rådvelde, samtykke, øvrighet

9 bokstaver:

autoritet, bevilling, kommisjon, konsesjon, myndighet, permisjon, statsmakt

10 bokstaver:

akkreditiv, embetsverk, herredømme, kompetanse, tillatelse

11 bokstaver:

plenipotens

12 bokstaver:

autorisasjon, bemyndigelse, handlefrihet, jurisdiksjon, legitimasjon

13 bokstaver:

carte blanche

16 bokstaver:

fremtidsfullmakt

20 bokstaver:

beslutningsmyndighet, øvrighetbemyndigelse

Legg igjen en kommentar