Kryssordbok – Synonym til Gjemmer i kryssord

Sitat:

– Spørsmålet er altså hvor han gjemmer seg.
Kilde:Henning Mankell: Et skritt etter, 1999, s.478

Viser 135 synonymer til Gjemmer som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

tar, tas

5 bokstaver:

esler, esles, lista, måler, måles, nærer, næres, skjul

6 bokstaver:

dekker, dekkes, dekket, dølger, dølges, favner, favnes, holder, holdes, lagrer, lagres, levner, levnes, listen, lister, listes, løyner, løynes, opptar, opptas, putter, puttes, rommer, rommes, sparer, spares, stikka, unntar, unntas, vokter, voktes

7 bokstaver:

bevarer, bevares, fortier, forties, gjømmer, gjømmes, hylster, hylstre, skjuler, skjules, skjulet, smugler, smugles, stikken, stikker, stikkes, unndrar, unndras

8 bokstaver:

avlukker, avlukket, begraver, begraves, belegger, belegges, besetter, besettes, forvarer, forvares, hylstret, omfatter, omfattes, overøser, overøses

9 bokstaver:

anbringer, anbringes, deponerer, deponeres, foreviger, foreviges, hylsteret, neddynger, nedgraver, nedgraves, okkuperer, okkuperes, tildekker, tildekkes, tilhyller, tilhylles, underslår, underslås, varetekta

10 bokstaver:

forvaringa, inkluderer, inkluderes, inneholder, inneholdes, mørklegger, mørklegges, oppbevarer, oppbevares, overdynger, overdynges, reserverer, reserveres, underslåes, varetekten, varetekter

11 bokstaver:

forvaringen, forvaringer, innbefatter, innbefattes, konserverer, konserveres, legger bort, preserverer, preserveres, skrinlegger, skrinlegges, tar vare på

12 bokstaver:

beslaglegger, beslaglegges, gjemmer bort, gjemmer vekk, oppbevaringa, stikker vekk

13 bokstaver:

oppbevaringen, oppbevaringer, vedlikeholder, vedlikeholdes

14 bokstaver:

hemmeligholder, hemmeligholdes

18 bokstaver:

oppbevaringssteder, oppbevaringsstedet

Legg igjen en kommentar