Kryssordbok – Synonym til Gyldighet i kryssord

Sitat:

Avtalerett er et rettsområde som omhandler reglene om gyldighet og ugyldighet av avtaler, fullmakt, avtalerevisjon og tolking av avtaler.
Kilde:Wikipedia

Viser 31 synonymer til Gyldighet som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

makt

5 bokstaver:

kraft, valør

6 bokstaver:

appell, heimel, kjerne, valens, åremål

7 bokstaver:

hjemmel

8 bokstaver:

relevans

9 bokstaver:

beføyelse, betydning, isodynami, legalitet, validitet

10 bokstaver:

aktualitet, brukbarhet, gangbarhet, lovhjemmel, rettskraft

11 bokstaver:

legitimitet, relativitet

12 bokstaver:

bemyndigelse, berettigelse, ikrafttreden

13 bokstaver:

anerkjennelse, apodiktisitet, rettmessighet

14 bokstaver:

ikrafttredelse

17 bokstaver:

filosofisk begrep

18 bokstaver:

filosofisk uttrykk

Legg igjen en kommentar