Kryssordbok – Synonym til Hjalp i kryssord

Sitat:

– Jeg hjalp Knut Hamsun med å rydde leiligheten da de skulle flytte.
Kilde:Tom H. Dalbak: Spinn, 2000, s.191

Ordfakta:

Hjalp er 5 bokstaver langt og inneholder 1 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp hjalp i ordboka.

Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Sikret, lunte, påvirket

Viser 187 synonymer til Hjalp som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

bata, leda, luna, paca, råda, støa, tytt

5 bokstaver:

batet, bedra, bedre, benka, berga, bidro, bisto, dempa, dugde, freda, gagna, gleda, guida, hegna, ledet, letta, lunet, lunte, monna, monne, nytta, pacet, pacte, peste, redda, rådde, rådet, sikra, støtt, tydde, verba, verga, verna, virka, vokta

6 bokstaver:

batene, bedret, beinka, benket, berget, bidrog, bistod, dempet, forslo, forsto, fredet, fremma, frukta, gagnet, gledde, gledet, guidet, hegnet, ledene, lettet, lindra, lunene, monnet, nyttet, pacene, reddet, rådene, sikret, spelte, spilte, styrka, stødde, støene, støtta, tjente, trygga, trøsta, verget, vernet, virket, voktet

7 bokstaver:

advarte, avbøtte, avdempa, avhjalp, avlasta, avløste, beinket, benkene, bevarte, forstod, frelste, fremmet, fruktet, gledene, guidene, lettene, lindret, nyttene, påvirka, skjerma, styrket, styrkte, støedde, støttet, trygget, trøstet, veileda, verbene, vergene, virkene

8 bokstaver:

avdempet, avlastet, avløyste, beinkene, beskytta, bestyrka, fikk inn, formilda, frelsene, garderte, gikk til, ivaretok, medvirka, oppelska, overøste, påvirket, påvirkte, rettleda, skjermet, styrkene, støttene, unnsatte, veiledet

9 bokstaver:

beskyttet, bestyrket, bestyrkte, formildet, forsterka, forstrakk, forsvarte, følte med, hjalp opp, influerte, lønna seg, lønte seg, medvirket, oppelsket, oppmuntra, opptrådte, rettledet, sufflerte, svara for, tilgodeså

10 bokstaver:

assisterte, begunstiga, forsterket, forstrakte, forstrekte, hjalp frem, kjørte inn, konvoierte, lønnet seg, oppmuntret, protegerte, sekunderte, stimulerte, subvenerte, svarte for, tjente til, underholdt, underletta

11 bokstaver:

begunstiget, protesjerte, satte liv i, satte mot i, stramma opp, subsidierte, underlettet, understøtta, var god for

12 bokstaver:

patroniserte, strammet opp, understøttet

14 bokstaver:

subvensjonerte

Legg igjen en kommentar