Kryssordbok – Synonym til Hullene i kryssord

Sitat:

Et av de største hullene gjelder de nøyaktige detal jene omkring en reise Kincaid foretok gjennom det nordlige USA.
Kilde:Robert James: Waller, 1993, s.10

Viser 275 synonymer til Hullene som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

bød, bøy, hia

4 bokstaver:

bora, bula, bura, dika, fura, gapa, hola, holt, hula, høla, lekk, lekt, luka, pent, rann, rant, romt, våka

5 bokstaver:

blidt, bulet, bulte, bydde, byene, diket, dikte, dumpa, dumpt, furet, furte, gatta, glipa, grava, hakka, hiene, hulet, hulte, klara, knuta, luket, lukte, merka, navla, navna, nådig, rente, revna, romma, rynka, spora, søkka, øyene

6 bokstaver:

borene, bresta, brotta, brudda, bulene, burene, dalene, deilig, dikene, fagert, flenga, furene, gapene, glipte, gløtta, holene, hulene, hølene, klaret, klarte, klyssa, knutet, kratra, lukene, merket, musene, navlet, nåløya, porene, revnet, romene, rynket, råkene, slissa, spalta, spunsa, staupa, stikka, våkene

7 bokstaver:

avhulla, brestet, bulkene, bynavna, dumpene, falsene, fengsla, flenget, flengte, gattene, glipene, gravene, gropene, gunstig, hakkene, klarene, knopene, knutene, krokene, kulpene, lekkene, lekkert, ljorene, lommene, merkene, navlene, navnene, nisjene, rennene, revnene, riftene, rommene, rumpene, rynkene, skålene, slisset, spaltet, sporene, søkkene, trofast, trufast, vakkert, vennlig

8 bokstaver:

avdalene, avtrykka, bresjene, brottene, bruddene, brønnene, flengene, gluggene, gløttene, graverne, hulromma, hummerne, isråkene, klyssene, kratrene, krypinna, lakunene, merkerne, nesebora, nåløyene, omvegene, omveiene, sjaktene, slissene, småbyene, spaltene, spunsene, staupene, stikkene, tomromma, vasshola

9 bokstaver:

adjektiva, arrestene, avbygdene, avhullene, avkrokene, bynavnene, egennavna, fangehola, fengslene, halegatta, hengivent, kariesene, kavernene, kikkhulla, lufthulla, nåløynene, pupillene, skottsåra, skuddsåra, spalterne, sprekkene, sprungene, tunnelene, utkantene, vannhulla, velvillig, åndehulla, åpningene

10 bokstaver:

avtrykkene, biografene, etternavna, fangehulla, fangeromma, havnebyene, hulningene, hulrommene, kasjottene, kavitetene, krypinnene, lekkasjene, neseborene, provinsene, pustehulla, slitasjene, smutthulla, tannråtene, tomrommene, veihullene

11 bokstaver:

adjektivene, avstikkerne, bombekratra, egennavnene, fangeholene, gjørmehulla, halegattene, kikkhullene, lufthullene, mellomromma, nøkkelhulla, politikerne, senkningene, skottsårene, skuddsårene, slektsnavna, utetthetene, vannhullene, åndehullene

12 bokstaver:

borrehullene, bresprekkene, etternavnene, familienavna, fangehullene, fangerommene, fontanellene, fordypingene, gjennomslaga, oljebrønnene, pustehullene, ravnekrokene, smutthullene, universiteta, veitunnelene

13 bokstaver:

analåpningene, bombekratrene, brevsprekkene, fordjupingene, fordypningene, gjørmehullene, journalistene, mellomrommene, nøkkelhullene, punkteringene, slektsnavnene

14 bokstaver:

familienavnene, fordjupningene, forsenkningene, gjennomslagene, tannsykdommene, universitetene

15 bokstaver:

oppholdsstedene, raggsokkhullene, tilholdsstedene

17 bokstaver:

fredsprisvinnerne, nobelprisvinnerne, universitetsbyene

18 bokstaver:

treningsavbruddene, utenriksministerne, utenriksministrene

Legg igjen en kommentar