Kryssordbok – Synonym til Implisere i kryssord

Sitat:

Uten å implisere oss, selvfølgelig.
Kilde:Torgrim Eggen: Hilal, 1995, s.278

Viser 28 synonymer til Implisere som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

angå, verb

6 bokstaver:

berøre, gjelde, treffe, verbum

7 bokstaver:

medføre, vedrøre

8 bokstaver:

gå ut på, innebære, innvikle, omhandle, vedkomme

9 bokstaver:

innblande, involvere

10 bokstaver:

blande inn

11 bokstaver:

innvirke på, underforstå

12 bokstaver:

dreie seg om, føre med seg

13 bokstaver:

delaktiggjøre

14 bokstaver:

gjøre delaktig, ha å gjøre med

16 bokstaver:

gjøre medskyldig

21 bokstaver:

stå i forbindelse med

23 bokstaver:

gjelde (muntlig mening)

27 bokstaver:

vedrøre (terminologisk)angå

31 bokstaver:

ha å gjøre med (muntlig mening)

Legg igjen en kommentar