Kryssordbok – Synonym til Jobb i kryssord

Sitat:

Foruten å pleie og oppmuntre den andre gjorde hun full dags jobb både ute og inne.
Kilde:Olga Th. Heitmann: Steingjerder, 2000, s.9

Viser 197 synonymer til Jobb som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

bal, gig, jag, kav, mas, onn, ork, pæl, smi

4 bokstaver:

baks, dont, kamp, kjas, kjør, knog, post, sjau, slav, slit, stri, tjen, træl, tørn, umak, vakt, verv, yrke

5 bokstaver:

enhet, hersk, kjemp, maøye, starv, strev, trell, virke, yrkje

6 bokstaver:

arbeid, besvær, bijobb, embede, embete, emploi, employ, erverv, funger, salter, syssel

7 bokstaver:

arbeide, arkivar, fagsjef, forbedr, foretak, huspost, høstonn, jobbing, løssjau, oppdrag, oppgave, slaveri, utejobb

8 bokstaver:

biarbeid, bierverv, business, byggsjef, letesjef, levebrød, pst-sjef, redaktør, slitasje, stilling, taksator, tjeneste, vikariat

9 bokstaver:

barnepass, feriejobb, husøkonom, kantslått, kirkesjef, løsarbeid, mediejobb, prosektor, sjefsjobb, stenograf, syslemann, takstmann, utearbeid, vegarbeid, veiarbeid

10 bokstaver:

ansettelse, bankøkonom, belastning, bestilling, butikksjef, byggmester, flyttesjau, grovarbeid, impresario, kirkeverge, kveldsjobb, nattarbeid, nyhetssjef, nyhetsvakt, påkjenning, reiseleder, sceneleder, snørydding, sommerjobb, sportssjef, sysselmann, tjenstgjør, turistsjef, virksomhet

11 bokstaver:

arbeidssted, bestrebelse, butikkleder, feriearbeid, går noen på, heltidsjobb, idrettssjef, impressario, kjellermann, kjøkkensjef, klinikksjef, koordinator, livvaktsjef, lønnsarbeid, sjefsjurist, skiftarbeid, slavearbeid, slusevokter, sommervikar, stewardship, styrearbeid, ubåtkaptein

12 bokstaver:

akkordarbeid, anstreng deg, anstrengelse, arbeid hardt, arbeidsplass, asfaltarbeid, astrofysiker, avisredaktør, bygningssjef, forsvarssjef, generalmajor, innsatsleder, kantklipping, militærleder, programmerer, rutinearbeid, salgsarbeide, sensurarbeid, sesongarbeid, sjefredaktør, slengearbeid, tilleggsjobb, turnémanager

13 bokstaver:

akkordarbeide, gjør tjeneste, landslagssjef, lederstilling, regimentssjef, spesialarbeid, statsminister, visepresident

14 bokstaver:

arbeidsoppgave, beskjeftig deg, beskjeftigelse, blikkenslageri, dataanalytiker, eiendomsmegler, nyhetsdirektør, overtidsarbeid, regjeringssjef, skrankeadvokat

15 bokstaver:

anleggsarbeidar, anleggsarbeider, lagerekspeditør, overtidsarbeide, sentralbanksjef

16 bokstaver:

dataprogrammerer, stuntkoordinator, umakanstrengelse

17 bokstaver:

akuttmottaksleder, anleggsvirksomhet, gruvearbeidsleder, kringkastingssjef

18 bokstaver:

kartleggingsarbeid, kringkastningssjef, seniorprogrammerer, vedlikeholdsarbeid

19 bokstaver:

blikkenslagerarbeid, datatilsynsdirektør, hovedbeskjeftigelse, produksjonsdesigner

20 bokstaver:

formann i arbeidslag

22 bokstaver:

kommunikasjonsdirektør

Legg igjen en kommentar