Kryssordbok – Synonym til Kasta i kryssord

Sitat:

Eg sveiva ned ruta, sat andektig stille ein augneblink og kasta mynten rett i korga.
Kilde:Kjartan Fløgstad: Kron og mynt, 1998, s.521

Viser 351 synonymer til Kasta som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

hev

4 bokstaver:

felt, født, heiv, hivd, kria, kylt, laga, måka, måkt, saka, silt, spaa, spya, sydd, sådd, sølt, sømt

5 bokstaver:

bladd, bredd, bredt, breia, breid, dryst, dumpa, felte, fiska, fødte, harpa, hefta, hivde, hufsa, kakka, kalva, kanta, katta, kibba, kjørt, kylte, langa, lempa, mista, måket, måkte, nesta, nåtla, palma, pelma, pælma, rangt, rensa, rydda, saket, sendt, sikta, silte, slang, smidd, smurt, spadd, spydd, strøa, strøk, støtt, sukka, surna, sydde, syrna, sådde, såene, sølte, sømma, sømte, velta, verpa, verpt, vraka, vrakt

6 bokstaver:

avsatt, bladde, bredde, bredte, breene, breide, breiet, brøyta, dryssa, dryste, drøfta, dumpet, fisket, fødene, harpet, heftet, hufset, kalvet, kantet, kattet, kibbet, kjørte, klassa, kriene, lagene, langet, lempet, lyrene, mistet, måkede, måkene, måkete, nestet, nåtlet, palmet, pelmet, pælmet, ratene, renset, ryddet, sakede, sakene, sakete, sendte, sentra, siktet, skrota, skuffa, skyfla, slengt, slynga, slyngt, smidde, smitta, smurte, snurpa, spadde, spaene, sparka, sporta, spredd, spredt, spydde, spyene, stamma, steina, stenka, strauk, strødd, strøyk, styrta, støtte, sukket, surnet, syrnet, sølene, sømmet, tråkla, veltet, verpet, verpte, vraket, vrakte

7 bokstaver:

avsatte, breiede, breiete, brøytet, drysset, drøftet, dumpede, dumpete, fellene, fiskede, fiskene, fiskete, harpede, harpene, harpete, heftede, heftene, heftete, hufsede, hufsene, hufsete, kakkene, kalvede, kalvene, kalvete, kantede, kantete, kassert, kastene, kattede, kattene, kattete, kibbede, kibbete, klanene, klasset, langede, langene, langete, lempede, lempene, lempete, mistede, mistete, nestede, nestene, nestete, nåtlede, nåtlete, palmede, palmene, palmete, pelmede, pelmete, pælmede, pælmete, rangene, rangere, rangest, rensede, rensete, ryddede, ryddene, ryddete, sentret, settene, siktede, siktene, siktete, skrotet, skrøfta, skuffet, skyflet, skøt ut, slengte, slynget, slyngte, smittet, snurpet, sortert, sparket, sportet, spranga, spredde, spredte, stammet, steinet, stenket, strødde, strøene, strøken, strøket, strøkne, styrtet, støtene, sukkede, sukkete, surnede, surnete, syrnede, syrnete, sømmede, sømmete, tråklet, tørnene, varpene, veltede, veltene, veltete, verpede, verpene, verpete, vrakede, vrakete

8 bokstaver:

abortert, atspredd, atspredt, brøytede, brøytete, dryssede, dryssene, dryssete, drøftede, drøftete, filtrert, forkasta, gruppene, kasserte, klassede, klassene, klassete, makulert, omstyrta, pariaene, plaggene, rangeste, sentrede, sentrete, skautene, skrotede, skrotete, skrøftet, skuffede, skuffene, skuffete, skyflede, skyflete, slyngede, slyngene, slyngete, smittede, smittene, smittete, snurpede, snurpene, snurpete, sorterte, sparkede, sparkete, sportede, sportete, stammede, stammene, stammete, standene, steinede, steinete, stendene, stenkede, stenkete, styrtede, styrtete, tråklede, tråklete

9 bokstaver:

aborterte, atspredde, atspredte, bortkasta, familiene, filtrerte, forkastet, forplanta, kullkasta, makulerte, omstyrtet, sjonglert, skrøftede, skrøftete, utrangert, utsortert

Legg igjen en kommentar