Kryssordbok – Synonym til Klarte i kryssord

Sitat:

Av det klarte de å legge noe til side.
Kilde:Olga Th. Heitmann: Steingjerder, 2000, s.7

Viser 364 synonymer til Klarte som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

aga, nåa, slo, tok, yta

4 bokstaver:

aget, ante, døda, evla, evna, fura, gadd, hult, laga, orka, rakk, reda, rede, skar, vann, vant, ytet, ytte, åpna

5 bokstaver:

agede, agene, agete, anene, antok, besto, dødet, enske, evnet, ferda, fiksa, furet, furte, gidne, gissa, greia, hulla, kunne, lagde, laget, letta, lutra, lyste, løste, makta, modna, nenna, nente, nådde, nåene, ordna, orket, rakte, redet, rekka, rekte, rensa, revna, rukne, seira, sikra, silte, skira, svala, takla, tatte, tippa, toppa, tvang, tålte, utsto, verba, vinte, vunne, ytede, ytene, ytete, åpnet

6 bokstaver:

begikk, bestod, blanka, dødede, dødete, erobra, evnede, evnene, evnete, ferdet, fikset, flotta, friska, furede, furene, furete, gisset, gjetta, gjorde, gjorte, glatta, gletta, gløtta, greide, inntok, lagede, lagete, lettet, lutret, lykkes, lyktes, lysene, løyste, maktet, mestra, modnet, nennet, ordnet, orkede, orkete, redede, redene, redete, rekket, rekkte, renset, renska, revnet, råkene, seiret, sikret, skaffa, skiret, skirte, skårne, slåene, slåtte, spalta, svalet, svalte, taklet, tippet, toppet, trakta, uhemma, utstod, åpnede, åpnete

7 bokstaver:

antatte, avpassa, avvikla, begåtte, besatte, beseira, besørga, betvang, blanket, erobret, erverva, ferdede, ferdete, fiksede, fiksete, flottet, fordøya, foredla, foretok, frisket, gissede, gissete, gjettet, glattet, greiene, hullene, klarete, klingra, kunnete, lettede, lettene, lettete, leverte, lutrede, lutrete, lysende, maktede, maktete, mestret, modnede, modnete, nennede, nennete, ordnede, ordnete, overkom, oversto, overtok, pureene, rekkede, rekkene, rekkete, rensede, rensete, rensket, revnede, revnene, revnete, seirede, seirete, sikrede, sikrete, skaffet, skirede, skirete, slående, spaltet, svalede, svalene, svalete, taklede, taklete, tippede, tippene, tippete, tommene, toppede, toppete, traktet, tvungne, uhindra, utførte, utholdt, utretta, utvirka, verbene, vinnene

8 bokstaver:

avgjorde, avgjorte, avklarte, avpasset, avviklet, beherska, bekjempa, beseiret, bestilte, beståtte, besørget, blankede, blankete, erobrede, erobrete, ervervet, fikk til, flottede, flottete, fordøyde, fordøyet, foredlet, formådde, friskede, friskete, gjettede, gjettete, glattede, glattene, glattete, glennene, glettene, gluggene, glødende, gløttene, grannene, inntatte, klarerte, klingret, mestrede, mestrete, oppnådde, overgikk, overstod, overvant, plattene, rendyrka, renskede, renskete, skaffede, skaffete, skjærene, spaltede, spaltene, spaltete, stod for, traktede, traktete, tvingene, utholdte, utrettet, utståtte, utvirket

9 bokstaver:

adjektiva, avpassede, avpassete, avviklede, avviklete, behersket, bekjempet, beseirede, beseirete, besørgede, besørgete, betvungne, ervervede, ervervete, filtrerte, fordøyede, fordøyete, foredlede, foredlete, foretatte, fullførte, håndterte, klara med, klara seg, klingrede, klingrete, oppklaret, oppklarte, overgåtte, overkomne, overskred, overskrei, overtatte, overvunne, presterte, reindyrka, rendyrket, rådde med, sprekkene, utrettede, utrettete, utvirkede, utvirkete, åpenbarte, åpningene

10 bokstaver:

beherskede, beherskete, bekjempede, bekjempete, ekspederte, forberedte, greide med, innlysende, klaret opp, klarte opp, lysningene, ordnet med, overståtte, raffinerte, reindyrket, rendyrkede, rendyrkete, sørgde for, uforblomma

Legg igjen en kommentar