Kryssordbok – Synonym til Kommunikasjon i kryssord

Sitat:

– Med dagens kommunikasjon befinner en seg midt i Sverige uansett hvor en er.
Kilde:Henning Mankell: Ett skritt etter, 1999, s.37

Viser 94 synonymer til Kommunikasjon som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

ceti, chat, drøs, jabb, link, prat, riks

5 bokstaver:

epost, morse, radio, snakk, telex

6 bokstaver:

dialog, teleks

7 bokstaver:

kontakt, krangel, monolog, passiar, reklame, samband, samkvem, samtale, semafor, sjøfart, talefot, trafikk

8 bokstaver:

blogging, intervju, luftfart, nettprat, nødradio, telefoni, telegraf

9 bokstaver:

diskusjon, ordskifte, radiofoni, skipsfart, skolerute, tegnspråk, telegrafi

10 bokstaver:

nærtrafikk, overføring, samferdsel, sommerrute, telematikk, togsamband, vinterrute

11 bokstaver:

blikkontakt, daktylologi, datasamband, feltsamband, forbindelse, interaksjon, ordveksling, radioteleks, rikstelefon, snakkdialog, telesamband, tilknytning

12 bokstaver:

brevveksling, konversasjon, lystelegrafi, radiosamband

14 bokstaver:

båtforbindelse, gnisttelegrafi, interaktivitet, korrespondanse, nettutsendelse, radiotelegrafi, telefonkontakt

15 bokstaver:

billedtelegrafi, bussforbindelse, replikkveksling, signaltelegrafi

16 bokstaver:

bokstavtelegrafi, kollektivtrafikk, lystelegrafering, samferdselslinje, satellittsamband

17 bokstaver:

datakommunikasjon, meningsutveksling, postkommunikasjon, telekommunikasjon

18 bokstaver:

fjernkommunikasjon, massekommunikasjon, meldingsoverføring, radiokommunikasjon

19 bokstaver:

toveiskommunikasjon

20 bokstaver:

kvadruplekstelegrafi

21 bokstaver:

flerveiskommunikasjon, informasjonsspredning

22 bokstaver:

nettverkskommunikasjon, satellittkommunikasjon

25 bokstaver:

telekommunikasjonssamband

Legg igjen en kommentar