Kryssordbok – Synonym til Konkretisere i kryssord

Sitat:

I 1999 begynte rederiet å konkretisere planene om et nytt skip.
Kilde:Wikipedia

Viser 26 synonymer til Konkretisere som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

6 bokstaver:

belyse, navngi, utdype, utmale, utvide

7 bokstaver:

utvikle

8 bokstaver:

definere, forklare

9 bokstaver:

elaborere, pensle ut, presisere, realisere

10 bokstaver:

iverksette, praktisere

11 bokstaver:

gå i detalj

13 bokstaver:

materialisere, utviklebelyse, virkeliggjøre

14 bokstaver:

anskueliggjøre, eksemplifisere, gjøre alvor av

16 bokstaver:

fullstendiggjøre, sette ut i livet, virkeliggjørende

17 bokstaver:

gå nærmere inn på, uttrykke nøyaktig

Legg igjen en kommentar