Kryssordbok – Synonym til Konvensjon i kryssord

Sitat:

Konvensjon kan også bety sedvane Traktat er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater.
Kilde:Wikipedia

Viser 31 synonymer til Konvensjon som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

cpu

4 bokstaver:

bruk, form, hevd, pakt, plan, usus, vane

5 bokstaver:

regel, skikk

6 bokstaver:

avtale, kutyme, metode, ritual

7 bokstaver:

praksis, sedvane, traktat

8 bokstaver:

kontrakt

9 bokstaver:

dresskode, konkordat, presedens, protokoll, tradisjon

10 bokstaver:

konveniens

11 bokstaver:

arbeidsmåte

12 bokstaver:

overenskomst, overlevering

13 bokstaver:

fremgangsmåte

20 bokstaver:

tradisjonarbeidsmåte

23 bokstaver:

verdenspostkonvensjonen

30 bokstaver:

convention postale universelle

Legg igjen en kommentar