Kryssordbok – Synonym til Ku i kryssord

Sitat:

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet.
Kilde:Wikipedia

Viser 179 synonymer til Ku som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ag, fe, nu,

3 bokstaver:

bøy, dyr, elg, gud, råd, slå, sår, tyn, tyr, vik

4 bokstaver:

bryt, bufe, bukk, drei, drep, dukk, fold, hann, hemm, hunn, kalv, knus, kusk, kust, kveg, kvel, naut, okse, sebu, stut, tukt, tøyl

5 bokstaver:

baula, bison, brett, eland, elgku, forku, hersk, knekt, kolle, krenk, kvige, saola, simle, sinku, slokk, slukk, språk, stekk, svekk, sving, tamfe, trykk, tving, vanær, ydmyk

6 bokstaver:

abigar, avlsku, beseir, brudfe, bøffel, dagros, dølefe, frumsa, frumse, hornfe, hovdyr, husdyr, inneku, leiefe, leieku, litago, lottku, nilgau, rasefe, reinku, storfe

7 bokstaver:

behersk, betving, devonfe, dominer, dråttku, eliteku, fornærm, hunndyr, jakokse, klovdyr, kløvdyr, krøtter, kujoner, kurdisk, landdyr, melkefe, melkeku, oksemor, rå over, selskap, sibilja, slå ned, staslin, underku, ungnaut, vegetar

8 bokstaver:

antilope, beitedyr, bjelleku, bruksdyr, elgkolle, flokkdyr, graseter, gårdsdyr, iso-kode, kalvemor, klauvdyr, leiekveg, maverick, melkedyr, nedkjemp, nyttedyr, overvinn, pattedyr, premieku, på båsen, raukolle, råd over, rødkolle

9 bokstaver:

audhumbla, bit i deg, båsbruker, er dagros, er litago, gresseter, hold nede, nedverdig, pasifiser

10 bokstaver:

ayrshirefe, ayrshireku, drøvtygger, flyselskap, gallowayfe, guernseyfe, hersk over, planteeter, reinsdyrku, seterkolle, terroriser, tyranniser, undertrykk, undertving, vannbøffel

11 bokstaver:

dyr med jur, nordlandsku, stellingsku, telemarksku

12 bokstaver:

feristvegrer, få makt over, gir oss melk, kommunevåpen, landpattedyr, legg bånd på, vegetarianer

13 bokstaver:

dyr med gevir

14 bokstaver:

hunndyr av elg, kuwait airways, melkeprodusent, okseelskerinne

15 bokstaver:

angolansk språk, gressetende dyr, husdyr på beite

16 bokstaver:

luftfartsselskap

18 bokstaver:

iso-kode for språk, vannbøffelantilope

19 bokstaver:

faktor i jordbruket

26 bokstaver:

faktor i melkeproduksjonen

Legg igjen en kommentar