Kryssordbok – Synonym til Leger i kryssord

Sitat:

En av mine kol leger var også til stede ved jordfestelsen.
Kilde:Henning Mankell: Silkeridderen, 1996, s.87

Viser 308 synonymer til Leger som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

berg, gova, groa, gror, gros, grør, hela, leia, leka, moen, moer, yrka

5 bokstaver:

goven, gover, goves, groen, groer, helen, heler, heles, helet, kurer, kures, leien, leier, leies, leiet, leken, leker, lekes, linna, yrken, yrker, yrkes, yrket

6 bokstaver:

berget, kopper, koppes, linnen, linner, linnes, malmen, malmer, ordner, ordnes, titler

7 bokstaver:

crooner, croones, karater, kurerer, kureres, lindrer, lindres, piercer, pierces, sanerer, saneres

8 bokstaver:

adjektiv, anatomen, anatomer, doktoren, doktorer, dyrlegen, dyrleger, friskner, frisknes, hudlegen, hudleger, huslegen, husleger, kirurgen, kirurger, kneippen, kneipper, kunstner, lettvint, livlegen, livleger, personen, personer, sjamanen, sjamaner, tittelen, urologen, urologer, utbedrer, utbedres, ørelegen, øreleger

9 bokstaver:

amalgamer, behandler, behandles, demiurgen, demiurger, fysikusen, fysikuser, geriatere, helbreder, helbredes, klinikere, medikusen, medikuser, onkologen, onkologer, ortopeden, ortopeder, overlegen, overleger, patologen, patologer, pediatere, reparerer, repareres, ryggleger, stillinga

10 bokstaver:

adjektiver, adjektivet, audiologen, audiologer, barnelegen, barneleger, doktorerer, doktoreres, geriateren, helbredere, homeopaten, homeopater, homøopaten, homøopater, kandidaten, kandidater, klinikeren, klinikerer, medisinere, naturlegen, naturleger, neurologen, neurologer, nevrologen, nevrologer, obdusenten, obdusenter, operatøren, operatører, pediateren, pediaterer, psykiatere, psykologen, psykologer, radiologen, radiologer, skipslegen, skipsleger, skolelegen, skoleleger, stadslegen, stadsleger, stadsleges, stillingen, stillinger, terapeuten, terapeuter, veterinære, yrkesstand

11 bokstaver:

akademikere, barfotlegen, barfotleger, bartskjæren, bartskjærer, feltskjæren, feltskjærer, gynekologen, gynekologer, helbrederen, helsesøstre, immunologen, immunologer, internisten, internister, kardiologen, kardiologer, medisineren, medisinerer, medisineres, medisinmenn, odontologen, odontologer, overfladisk, politilegen, politileger, praktikusen, praktikuser, privatlegen, privatleger, prosektoren, prosektorer, psykiateren, psykiaterer, restituerer, restitueres, sykepleiere, venerologer, veterinæren, veterinærer, yrkestitler

12 bokstaver:

akademikeren, akademikerer, dermatologen, dermatologer, fransk maler, geriatrikere, gerontologen, gerontologer, helsesøstera, helsesøstrer, idrettslegen, idrettsleger, kommunelegen, kommuneleger, militærlegen, militærleger, narkoselegen, narkoseleger, obstetrikere, oftalmologen, oftalmologer, reservelegen, reserveleger, spesialisten, spesialister, spesiallegen, spesialleger, sykehuslegen, sykehusleger, sykepleieren, sykepleierer, yrkesutøvere

13 bokstaver:

anestesilegen, anestesileger, bedriftslegen, bedriftsleger, diagnostikere, fengselslegen, fengselsleger, fødselshjelpa, geriatrikeren, geriatrikerer, helsesøsteren, hjelpepleiere, medisinmannen, neurokirurgen, neurokirurger, nevrokirurgen, nevrokirurger, obstetrikeren, obstetrikerer, psykiatrikere, yrkestittelen, yrkesutøveren, yrkesutøverer

14 bokstaver:

assistentlegen, assistentleger, diagnostikeren, diagnostikerer, distriktslegen, distriktsleger, fødselshjelpen, fødselshjelper, helsearbeidere, hjelpepleieren, hjelpepleierer, hjernekirurgen, hjernekirurger, psykiatrikeren, psykiatrikerer, sanatorielegen, sanatorieleger, stadsfysikusen, stadsfysikuser, sykehusansatte, vitenskapsmenn

15 bokstaver:

helsearbeideren, helsearbeiderer, hudspesialisten, hudspesialister, indremedisinere, rettsmedisinere, ørespesialisten, ørespesialister

16 bokstaver:

indremedisineren, indremedisinerer, klinikkoverlegen, klinikkoverleger, rettsmedisineren, rettsmedisinerer, turnuskandidaten, turnuskandidater, vitenskapsmannen

17 bokstaver:

allmennpraktikere

18 bokstaver:

allmennpraktikeren, allmennpraktikerer, helsestasjonslegen, helsestasjonsleger, hjertespesialisten, hjertespesialister

20 bokstaver:

katastrofepsykiatere

21 bokstaver:

katastrofepsykiateren, katastrofepsykiaterer

Legg igjen en kommentar