Kryssordbok – Synonym til Leid i kryssord

Sitat:

Har leid seg en liten treroms.
Kilde:Benjamin Lebert: Crazy, 1999, s.180

Viser 134 synonymer til Leid som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

arga, bølt, fælt, ført, hyra, hyrt, keia, køya, leda, lega, legt, losa, lost, lånt, reda, reid

5 bokstaver:

arget, entra, festa, flaua, holdt, hyret, keiet, kjeda, kjørt, køyet, leasa, ledet, leget, loset, plaga, plagd, redet, skyvd, styra, styrt, tinga, verre, verst, verva, vogga, vugga

6 bokstaver:

ansatt, antatt, barska, bygsla, entret, festet, flauet, kjedet, leaset, plaget, pressa, skaffa, slemma, sletta, styret, tinget, tretta, trilla, trøtta, ugreid, verste, vervet, vogget, vugget

7 bokstaver:

barsket, bestilt, betalte, bygslet, chartra, erfarte, forhyra, forhyrt, geleida, lagt av, ledsaga, lei for, losjert, presset, satt av, skaffet, skjøven, skjøvet, slemmet, slettet, tatt av, trettet, trillet, trøttet, ugreiet, utholdt, veileda

8 bokstaver:

befrakta, chartret, dominert, forhyret, forpakta, framleid, fremleid, geleidet, holdt ut, ledsaget, leid for, rettleda, sved for, veiledet, øremerka

9 bokstaver:

befraktet, engasjert, forpaktet, framleiet, fremleiet, reservert, rettledet, sjanghaia, svara for, undergikk, øremerket

10 bokstaver:

kommandert, kontrahert, rekruttert, sjanghaiet, tvangshyra, tvangshyrt, vansmektet

11 bokstaver:

foreskreven, foreskrevet, sleit vondt, tvangshyret

12 bokstaver:

gjennomlevde

13 bokstaver:

kontingentere, kontingentest

14 bokstaver:

kontingenteste

Legg igjen en kommentar