Kryssordbok – Synonym til Lønn i kryssord

Sitat:

Vet du hva en jordmor har i lønn? -Nei?
Kilde:Henning Mankell: Ett skritt etter, 1999, s.72

Viser 213 synonymer til Lønn som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

gi

3 bokstaver:

adj, løn, tre, urt

4 bokstaver:

acer, bønn, fisk, hevn, husk, hyre, lott, mint, pens, pris, sold, takk, vale

5 bokstaver:

ahorn, betal, bytte, dusør, farge, farve, gasje, grønn, kulør, roman, salær, utakk, vekst

6 bokstaver:

akkord, annuum, avanse, avgift, avlønn, belønn, blomst, farget, farvet, gasjer, junior, kaplak, løvtre, plante, premie, resong, skjønn, tariff

7 bokstaver:

apollon, asklønn, daglønn, erstatt, feeling, fornuft, gevinst, honorar, honorer, husk på, inntekt, kaddisj, kampsak, lauvtre, lønning, omdømme, oppgjer, pensjon, premier, profitt, revansj, royalty, sportel, treslag, tresort, utkomme, årslønn

8 bokstaver:

adjektiv, allegori, apanasje, beholder, betaling, godtgjør, gratiale, innkomst, kurtasje, lønnetre, mottrekk, prospekt, påskjønn, revansje, rorslønn, salarium, sykelønn, tantieme, ukeslønn, vederlag

9 bokstaver:

avlønning, belønning, byggelønn, fergelønn, ferjelønn, forfatter, gjengjeld, grunnlønn, inntekter, kvinnesak, lignament, liknament, mintgrønn, nettolønn, overskott, overskudd, provisjon, sjukelønn, ukepenger, ventelønn, æresgasje

10 bokstaver:

akkordlønn, drengelønn, dømmekraft, erstatning, gjenytelse, grønnfarge, grønnfarve, hageplante, innkomster, månedslønn, møbelvirke, represalie, retterlønn, rimelighet, sukkerlønn, timepenger, årsinntekt

11 bokstaver:

arbeidslønn, diettpenger, diktergasje, dårlig lønn, enkepensjon, fenrisulven, feriepenger, fjellplante, fortjeneste, godtgjersle, godtgjøring, lommepenger, norsk roman, plantevekst, påskjønning, represalier, romantittel, wassmo-verk

12 bokstaver:

akkordavsavn, begynnerlønn, bergingslønn, flerårig urt, godtgjørelse, hamningslønn, havningslønn, hegningslønn, krigstillegg, kunstnerlønn, lusebetaling, maksimallønn, nettoinntekt, overtidslønn, påskjønnelse, remunerasjon, resultatlønn, rimeligheter, skredderlønn, som fortjent, tilleggslønn, timebetaling, tryllemiddel, wassmo-roman

13 bokstaver:

bok av wassmo, bruttoinntekt, erkjentlighet, etterbetaling, gjengjeldelse, inntektskilde, midgardsormen, månedsinntekt, månedslønning, sakførersalær, skipperskjønn

14 bokstaver:

advokathonorar, arbeidsinntekt, hold skadesløs, legmannsskjønn, lekmannsskjønn, møbelmateriale

15 bokstaver:

brageprisvinner, dårlig betaling, norsk forfatter, prestasjonslønn, provisjonsbasis, roman av wassmo, trolldomsmiddel

16 bokstaver:

skuespillergasje

17 bokstaver:

feriegodtgjørelse, skrevet av wassmo, ukepengerbetaling

18 bokstaver:

jevnlig utbetaling

19 bokstaver:

betaling for jobben

21 bokstaver:

herbjørg wassmo-roman

22 bokstaver:

bok av herbjørg wassmo

24 bokstaver:

lik lønn for likt arbeid, roman av herbjørg wassmo

26 bokstaver:

skrevet av herbjørg wassmo

27 bokstaver:

flerårig urt i lyngfamilien

32 bokstaver:

fikk nordisk råds litteraturpris

Legg igjen en kommentar