Kryssordbok – Synonym til Loven i kryssord

Sitat:

I følge loven er jeg gammel nok nå, men det synes selvfølgelig ikke han.
Kilde:Lars Ramslie: Mikrokaos, 1999, s.449

Viser 166 synonymer til Loven som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

byr, æra

4 bokstaver:

akta, byen, rosa, sida, skrå, spår, æren, ærer

5 bokstaver:

akten, borga, budet, jusen, ordet, rette, rosen, roser, siden, skråa, skråe, skrår

6 bokstaver:

bannet, borgen, heften, heftet, hyllen, jussen, løfter, løftet, løyver, løyvet, normen, permen, prisen, retten, skråen, skrået, tilbyr, toraen, ukasen, venten

7 bokstaver:

codexen, ediktet, frambyr, frembyr, kanonen, komiker, orloven, påbudet, regelen, tilsier

8 bokstaver:

adgangen, dekretet, egennavn, forbudet, forutser, forvente, honnøren, humorist, indeksen, innestår, kjemiker, kodeksen, lisensen, lovordet, lovtalen, mandatet, ordninga, recessen, vedtekta, vegloven, veiloven

9 bokstaver:

adkomsten, befalinga, domstolen, etternavn, fullmakta, hirdskråa, hyllesten, klausulen, landloven, laurbæret, lovsangen, lovverket, lufthavna, ordningen, prokuraen, prokuraet, samtykker, samtykket, statutten, statuttet, vedtekten

10 bokstaver:

abortloven, anordninga, asylretten, befalingen, beundringa, flyplassen, forskrifta, fullmakten, grunnloven, hirdskråen, instruksen, janteloven, kodisillen, korrektive, lufthavnen, myndigheta, ordinansen, paragrafen, rettesnora, slektsnavn, våpenloven

11 bokstaver:

anordningen, berømmelsen, beundringen, bevillingen, familienavn, forordninga, forskriften, kausalloven, konsesjonen, korrektivet, lovprisinga, myndigheten, permisjonen, presedensen, regulativet, rettesnoren, rettskilden, rettskjelda, rettsregler, tillatelsen, tvangsloven, utmerkelsen

12 bokstaver:

bestemmelsen, forordningen, innvilgelsen, innvilgninga, kommuneloven, lovhjemmelen, lovprisingen, lovprisninga, rettskjelden, rettsregelen, skatteretten, straffeloven, tjenestefrie

13 bokstaver:

bemyndigelsen, innvilgningen, instruksjonen, lovparagrafen, lovprisningen, retningslinja, sjøfartsloven

14 bokstaver:

anerkjennelsen, forherligelsen, konstitusjonen, retningslinjen, æresbevisninga

15 bokstaver:

lovbestemmelsen, æresbevisningen

16 bokstaver:

hedersbevisninga

17 bokstaver:

hedersbevisningen

Legg igjen en kommentar