Kryssordbok – Synonym til Muligheten i kryssord

Sitat:

Sukkersjokket har aldri slått til så jeg har sett det, men hver gang gjør muligheten de hemmelige godteristun dene våre ekstra spennende.
Kilde:Tove Nilsen: Skyskrapersommer, 1996, s.143

Viser 117 synonymer til Muligheten som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

evna, lita, råda, toen, toet, vona, vyen

5 bokstaver:

arven, evnen, evner, faren, farer, håpet, høver, høvet, kimen, kimer, liten, råden, rådet, spira, vonen

6 bokstaver:

fallen, fallet, geniet, grunne, oddsen, risken, spiren, spirer, valget, årsaka

7 bokstaver:

drømmen, grunnen, sjansen, sjanser, slumpen, snitten, snittet, spellet, spillet, stoffet, tillita, utsikta, utvegen, utveien, åpninga, årsaken

8 bokstaver:

adgangen, anlegget, ansvaret, aspekten, aspektet, hasarden, legninga, opsjonen, risikoen, talenten, talentet, tilbudet, tilliten, utkommet, utsikten, vågnaden, åpningen

9 bokstaver:

dilemmaet, legningen, muligheta, tilfellet

10 bokstaver:

anledninga, begavelsen, klesvalget, leiligheta, potensiale, utsikteren, vetoretten

11 bokstaver:

alternative, andrevalget, anledningen, femtevalget, forhåpninga, formodninga, leiligheten, potensialet, situasjonen

12 bokstaver:

alternativet, arveanlegget, ekspektansen, fjerdevalget, forhåpningen, formodningen, forventninga, niendevalget, perspektivet, sjettevalget, tiendevalget, tredjevalget

13 bokstaver:

disposisjonen, fortrøstninga, forventningen, sjansespellet, sjansespillet, syvendevalget, valgmuligheta, vinnersjansen

14 bokstaver:

besøkelsestida, eventualiteten, fortrøstningen, sannsynligheta, valgmuligheten

15 bokstaver:

besøkelsestiden, sannsynligheten

17 bokstaver:

treningsmuligheta

18 bokstaver:

karrieremuligheten, treningsmuligheten

19 bokstaver:

parkeringsmuligheta

20 bokstaver:

parkeringsmuligheten

Legg igjen en kommentar