Kryssordbok – Synonym til Næring i kryssord

Sitat:

Den kambro-siluriske berggrunnen gir mye god jord, og jordbruket er en viktig næring.
Kilde:Cappelens leksikon. 8, Sava-Tanzania, 1985, s.126

Viser 271 synonymer til Næring som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

al, it

3 bokstaver:

adj, avl, fag, for, mat

4 bokstaver:

bial, føde, gren, kost, kutt, rett, tran, verv, yrke

5 bokstaver:

biavl, diett, fiske, grein, lunsj, måral, snaks, teavl, virke

6 bokstaver:

affære, arbeid, birøkt, dekort, dugurd, erverv, godbit, handel, hestal, kromat, kuhold, kvegal, matbit, middag, minkal, måltid, måravl, nordbo, nordbu, reinal, reveal, snacks, syssel, utleie, veimat, vesper

7 bokstaver:

bakverk, bransje, fedrift, fiskeal, fiskeri, frokost, furasje, gjødsel, havbruk, hestavl, hesteal, høstmat, kaninal, kornmat, kvegavl, leveveg, levevei, minkavl, minking, nattmat, pelsavl, protein, reinavl, reveavl, turisme

8 bokstaver:

adjektiv, bergvegg, business, ernæring, europeer, fiskeavl, fiskemel, geskjeft, handverk, havfiske, hesteavl, husdyral, håndverk, industri, jordbruk, kaninavl, kosthold, krepsing, kveghold, landbruk, levebrød, matvarer, minsking, morsmelk, munnfull, nordboer, nordmann, offshore, oppdrett, plankton, proviant, reiseliv, revefarm, sauehold, shipping, sjøfiske, skaubruk, skogbruk, tankfart

9 bokstaver:

aperitiff, bilutleie, energibar, fiskemjøl, husdyravl, kraftkost, livnæring, morgenmat, nutrisjon, profesjon, reduksjon, reindrift, rekefiske, rusefiske, selfangst, skandinav, skipsfart, skogdrift, skånekost, sykediett, tamreinal, tarefiske, tilførsel, vannkraft, virkefelt

10 bokstaver:

akvakultur, aquakultur, avkortning, avtrapning, avtrapping, bestilling, elfornying, forretning, handtering, husdyrhold, hvalfangst, håndtering, kvalfangst, limitasjon, livberging, pelsdyravl, planteføde, reinnæring, reinsdyral, rekefangst, rådgivning, sildefiske, skogsdrift, tamreinavl, teinefiske, virksomhet, økoturisme, ørretfiske

11 bokstaver:

aerobiologi, arbeidsfelt, attåtnæring, begrensning, blåbærsuppe, bærplukking, ervervsgren, favorittmat, fortjeneste, hummerfiske, husdyrdrift, kobbefangst, krabbefiske, laksenæring, nordlending, nordtrønder, reinsdyravl, sardinfiske, sparetiltak, torskefiske, virkeområde

12 bokstaver:

budsjettkutt, bygdeturisme, detaljhandel, flyndrefiske, fruktdyrking, grindefangst, gårdsturisme, høg bergvegg, innstramming, innstramning, ishavsfangst, krepsefangst, laksefiskeri, lekkerbisken, makrellfiske, mellommåltid, minkoppdrett, muslingfiske, noe å bite i, perlefiskeri, rederinæring, ringnotfiske, sikringskost, sildefiskeri, skogindustri, størjefangst, tamreindrift, torskefangst, vårsildfiske, ørretfiskeri

13 bokstaver:

fasanoppdrett, fiskeindustri, fiskeoppdrett, godstransport, industrifiske, innskrenkning, inntektskilde, lakseoppdrett, levnetsmidler, næringsmidler, oljeutvinning, pelsdyrnæring, proviantering, småhvalfangst, trelasthandel, utmarksnæring, østersdyrking

14 bokstaver:

bratt bergvegg, kvartiærnæring, sardinindustri, sekundærnæring

15 bokstaver:

grønnsakdyrking, krøtteroppdrett, oppdrettsnæring, persontransport, prosessindustri, vesperaperitiff

16 bokstaver:

fisketilvirkning, person fra nesna, person fra norge, person fra nærøy, person fra troms, reindriftsnæring, utleievirksomhet

17 bokstaver:

eksportvirksomhet, handelsvirksomhet, person fra narvik, reklamevirksomhet, virksomhetsområde

18 bokstaver:

person fra nesseby

19 bokstaver:

person fra finnmark, person fra nordfold, person fra nordland

20 bokstaver:

lakseoppdrettsanlegg, person fra nordreisa

25 bokstaver:

person fra nord trøndelag

27 bokstaver:

person fra nesna i nordland

28 bokstaver:

person fra narvik i nordland, person fra nordreisa i troms

29 bokstaver:

person fra nesseby i finnmark

30 bokstaver:

person fra nordfold i nordland

33 bokstaver:

person fra nærøy i nord trøndelag

Legg igjen en kommentar