Kryssordbok – Synonym til Nøkk i kryssord

Sitat:

Nøkk og Æge med ektefellen Rån og deres døtre.
Kilde:Wikipedia

Viser 54 synonymer til Nøkk som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

fe

3 bokstaver:

alv, båt, dyr, lur, nyp

4 bokstaver:

bitt, lugg, mare, napp, nykk, rykk, røsk

5 bokstaver:

blund, draug, dverg, jette, nisse, troll, vesen, vette, åkall

6 bokstaver:

fartøy, hulder, insekt, undine

7 bokstaver:

marmæle

8 bokstaver:

havdraug, kanonbåt, sjøtroll, vettealv

9 bokstaver:

fossegrim, lite rykk, sagnfigur, vanntroll, vannvesen, vannvette, vasstroll, vassvesen

10 bokstaver:

fabelvesen, naturvesen

12 bokstaver:

eventyrfigur, underjordisk, vette i vann

13 bokstaver:

sagnskikkelse

14 bokstaver:

elementarvesen

15 bokstaver:

ferskvannsvette

16 bokstaver:

mytologisk vesen

17 bokstaver:

folketroskikkelse, nordisk sagnfigur

18 bokstaver:

overnaturlig vesen

26 bokstaver:

vann-/jord-/luft-/ildvesen

35 bokstaver:

overnaturlig vesen i elver og sjøer

36 bokstaver:

dampdrevet kanonbåt av tredje klasse

Legg igjen en kommentar