Kryssordbok – Synonym til Note i kryssord

Sitat:

En note er et symbol i musikken som representerer og bestemmer tonehøyden og varigheten på lyden.
Kilde:Wikipedia

Viser 93 synonymer til Note som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

do, eb, fa, la, mi, pm, re, si

3 bokstaver:

ord, sol

4 bokstaver:

brev, lapp, memo, tegn

5 bokstaver:

memor, neume, notat, noter, notis, skriv

6 bokstaver:

brevis, seddel

7 bokstaver:

beskjed, depesje, fotnote, klausul, kritikk, melding, merknad, rapport, referat, regning

8 bokstaver:

anførsel, brevlapp, bulletin, dokument, eksegese, fotnoter, notetegn, tonetegn

9 bokstaver:

angivelse, en nissan, kommentar, kommuniké, president, påtegning, referanse, skrivelse, sluttnote, utredning

10 bokstaver:

anmerkning, annotasjon, antegnelse, bemerkning, forklaring, fortelling, henvisning, meddelelse, memorandum, musikktegn, opplysning, pengesetel, promemoria, reportasje, reprimande, skrifttegn, verbalnote

11 bokstaver:

nedtegnelse, note signée, noteapparat, opptegnelse, oppteikning, pengeseddel

12 bokstaver:

aide-mémoire, diplomatsvar, mensuralnote, opplysninger

13 bokstaver:

irettesetting

14 bokstaver:

irettesettelse, musikalsk tegn

15 bokstaver:

kildehenvisning, kort meddelelse

16 bokstaver:

sluttnotefotnote, tonen og noten d

17 bokstaver:

diplomatisk skriv

20 bokstaver:

musikalsk skrifttegn, nedtegnet bemerkning

21 bokstaver:

diplomatisk skrivelse

22 bokstaver:

diplomatisk meddelelse

23 bokstaver:

diplomatisk henvendelse, marshallesisk president

32 bokstaver:

skriftlig diplomatisk meddelelse

47 bokstaver:

diplomatisk meddelelse fra en stat til en annen

Legg igjen en kommentar