Kryssordbok – Synonym til Omtalte i kryssord

Sitat:

Det mye omtalte skillet mellom guelfer og ghibellinere for klarer lite eller ingenting.
Kilde:Trond Berg Eriksen: Sør for Alpene, nord for Po 45 1997, s.16

Viser 191 synonymer til Omtalte som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

sa

3 bokstaver:

rya

4 bokstaver:

anga, orda, røpa, ymta, ytra

5 bokstaver:

angav, hevda, kalte, navna, ordla, påsto, rydde, ryene, rykta, røpet, røpte, sagte, siene, sikta, verba, ymtet, ytret

6 bokstaver:

pr-ene, antyda, drøfta, hevdet, meldte, nevnte, ordene, påstod, rosene, røpede, røpete, siktet, ymtede, ymtete, ytrede, ytrene, ytrete

7 bokstaver:

anførte, angitte, antydet, bemerka, berømte, berørte, beskrev, bevinga, drøftet, hentyda, hevdede, hevdete, meldene, navnene, omdømma, ryktene, siktede, siktene, siktete, skildra, streifa, utpekte, uttalte, verbene, ymta om

8 bokstaver:

aktuelle, anmeldte, antydede, antydete, baktalte, bakvaska, behandla, bemerket, benevnte, beskreiv, blestene, drøftede, drøftete, frasagna, gjetorda, hentydde, hentydet, henviste, omhandla, ordlagte, påståtte, renommea, skildret, streifet, talte om, tangerte, uttalene, ymtet om

9 bokstaver:

alluderte, annonsene, bakvasket, behandlet, bemerkede, bemerkete, beskrevne, debattene, ettermæla, henspilte, hentydede, hentydete, lovnadene, nimbusene, omdømmene, omhandlet, refererte, reklamene, skildrede, skildrete, skussmåla, snakka om, streifede, streifete, velkjente, åpenbarte

10 bokstaver:

anseelsene, bakvaskede, bakvaskete, behandlede, behandlete, debatterte, dekkingene, dekningene, diskuterte, formulerte, framstilte, frasagnene, fremstilte, gjetordene, kom inn på, kritikkene, kritiserte, meldingene, nevnelsene, omhandlede, omhandlete, ovennevnte, recenserte, reklamerte, renommeene, snakket om, ventilerte

11 bokstaver:

angjeldende, drøftelsene, drøftingene, ettermælene, etternevnte, førstnevnte, hentyda til, nekrologene, skussmålene, tilkjennega, vedkommende

12 bokstaver:

tv-reklamene, anmeldelsene, antydningene, bedømmelsene, diskusjonene, filmomtalene, hentydde til, hentydet til, recensjonene, tilkjennegav, utredningene, vaskesedlene

13 bokstaver:

behandlingene, bokmeldingene, gravskriftene, kinoreklamene, publisitetene, reklameskilta, reputasjonene, uthengningene

14 bokstaver:

radioreklamene, tekstreklamene, tilkjennegitte

15 bokstaver:

bokanmeldelsene, framstillingene, fremstillingene, presentasjonene, reklameskiltene

16 bokstaver:

navnkundighetene, oppmerksomhetene, pressedekningene, reklameannonsene, reklameplakatene

Legg igjen en kommentar