Kryssordbok – Synonym til Oppdiktet i kryssord

Sitat:

En roman med en oppdiktet hand ling.
Kilde:Ingvar Ambjørnsen: Dronningen sover, 2000, s.46

Viser 56 synonymer til Oppdiktet som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

løy

5 bokstaver:

dikta, drømt, fabla, falsk, hykla, løyet, prima, primt, uekte, usann, usant

6 bokstaver:

diktet, fablet, fiktiv, hyklet, luftig, mytisk, primet, primte, påtatt

7 bokstaver:

fiktivt, fingert, foregav, uttenkt

8 bokstaver:

abstrakt, fingerte, foregitt, forstilt, hykkelsk, imaginær, litterær, oppdikta, oppspinn, påfunnet, simulert, tilgjort, utvendig, virtuell

9 bokstaver:

dikta opp, forestilt, imaginært, løgnaktig, løynaktig, simulerte, teoretisk

10 bokstaver:

diktet opp, fantastisk, illusorisk, konstruert, uhistorisk

13 bokstaver:

oppkonstruert, virtuelldrømt

19 bokstaver:

grepet ut av luften, sciencefictionaktig

24 bokstaver:

uten rot i virkeligheten

Legg igjen en kommentar