Kryssordbok – Synonym til Oppfatte i kryssord

Sitat:

Piler og korte tekster ved illustrasjonene er god hjelp til å oppfatte viktige detaljer som gjør det lettere å bestemme hvilken fugl det er.
Kilde:Svensson, Grant, Mullarney og Zetterströml: Gyldendals store fugleguide, 1999, s.-

Viser 67 synonymer til Oppfatte som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ha, se, ta

4 bokstaver:

anse, ense, føle, høre, nære, tyde, verb, vite, øyne

5 bokstaver:

fatte, følge, gripe, innse, merke, nemme, oppta, sanse, spore, tolke

6 bokstaver:

anskue, erfare, forstå, følgje, kapere, kjenne, påhøre, støtte, utlede, verbum

7 bokstaver:

annamme, begripe, få vite, oppleve, skjelne, skjønne

8 bokstaver:

betrakte, erkjenne, fornemme, frambære, framføre, frembære, fremføre, oppfange, ordlegge, overhøre, overvære, uttrykke

9 bokstaver:

demre for, detektere, gå med på, persipere

10 bokstaver:

attrappere, få med seg, persipiere

11 bokstaver:

appersipere, bli klok på

13 bokstaver:

bli klar over, tenke seg til, utledebegripe

14 bokstaver:

demre for (en), få inn i hodet, få inntrykk av, slutte seg til

17 bokstaver:

få øynene opp for

Legg igjen en kommentar