Kryssordbok – Synonym til Oppgi i kryssord

Sitat:

– Vi skal iallfall ikke oppgi alternativene.
Kilde:Henning Mankell: Ett skritt etter, 1999, s.311

Ordfakta:

Oppgi er 5 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 3 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp oppgi i ordboka.

Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Fortelle, opplyse, uttale

Viser 206 synonymer til Oppgi som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

si

3 bokstaver:

løs, røp, vik

4 bokstaver:

angi, avgi, avsi, begi, bety, evre, grue, hevd, krev, løse, meld, mist, nevn, ofre, rømm, røpe, vike

5 bokstaver:

anfør, anslå, avlys, avstå, avtre, bryte, dropp, flykt, frabe, gå av, hevde, kreve, la gå, løyse, melde, miste, nevne, påstå, rømme, siter, slipp, stans

6 bokstaver:

anføre, anmeld, avblås, avlyse, bemerk, beregn, citere, droppe, erklær, flykte, forlat, forsak, fratre, fravik, gi opp, gå fra, meddel, opplys, overgi, prisgi, si fra, sitere, sleppe, slippe, stanse, varsku, varsle

7 bokstaver:

anmelde, avblåse, avskriv, bemerke, beregne, berekne, erklære, fastslå, forfekt, forkast, forklar, forlang, forlate, forsage, forsake, forsvar, fortell, frafall, fravike, gi tapt, henlegg, kutt ut, la fare, la vere, la være, legg av, meddele, nedlegg, opplyse, overlat, resymer, saksøke

8 bokstaver:

annuller, avskrive, avsverge, fasthold, forfekte, forkaste, forklare, forlange, forsvare, forsvinn, fortelle, frafalle, fremhold, henlegge, hoppe av, innstill, kutte ut, la falle, legge av, meld fra, nedlegge, nekt deg, overlate, postuler, resigner, resymere, rømm fra

9 bokstaver:

annullere, avstå fra, bli borte, desistere, etterlate, fastholde, flytt fra, forsvinne, framholde, frasi seg, fremholde, gi avkall, innstille, kanseller, kapituler, konstater, kunngjøre, melde fra, mønstr av, nekte seg, postulere, rapporter, renonsere, resignere, rømme fra, skrinlegg, sleppe på, slippe på, slutt med, trekk deg, underrett

10 bokstaver:

abandonere, flytte fra, kansellere, kapitulere, konstatere, mønstr fra, mønstre av, rapportere, skrinlegge, slutte med, spesifiser, stille opp, trekke seg, underrette

11 bokstaver:

bekjentgjør, gi på båten, gi slepp på, gi slipp på, gå bort fra, mønstre fra, slå fra deg, slå fra seg, spesifisere, tilkjennegi

12 bokstaver:

bekjentgjøre, derelinkvere, gi avkall på, horismografi, melde fra om, renonsere på

13 bokstaver:

offentliggjør, si farvel til

14 bokstaver:

gjør gjeldende, legge på hylla, offentliggjøre

15 bokstaver:

gjøre gjeldende, trekk deg ut av, venn deg av med

16 bokstaver:

trekke seg ut av, venne seg av med

17 bokstaver:

trekk deg tilbake

18 bokstaver:

la falle/være/fare, trekke seg tilbake

19 bokstaver:

kaste inn håndkleet

24 bokstaver:

skyte en hvit pinn etter, venne seg av medavskrive

Legg igjen en kommentar