Kryssordbok – Synonym til Oversikter i kryssord

Sitat:

I nesten alle kulturhisto riske oversikter har rusen sitt opphav i en og rituell funk sjon.
Kilde:Finn Skårderud: Uro, 1998, s.400

Ordfakta:

Oversikter er 10 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp oversikter i ordboka.

Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Register

Viser 321 synonymer til Oversikter som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

kart, plan, riss, vyer

5 bokstaver:

arkiv, atlas, baser, bases, koder, kodes, plane, slipp, tablå, utsyn

6 bokstaver:

karter, lister, listes, menyer, omriss, planer, resyme, revyer, skjema, system, tavler, utdrag

7 bokstaver:

arkiver, atlaser, breviar, eksposé, genkart, innhold, metoder, ordener, oversyn, program, referat, slipper, stamtre, studier, tablåer, turkart, vegkart, veikart, veivalg, vinkart, værkart, ættetre

8 bokstaver:

balanser, helheter, indekser, kalendre, kartotek, oppgaver, partitur, plansjer, prinsipp, prospekt, register, registre, resyméer, skjemaer, stamtrær, standard, statuser, systemer, tabeller, togruter, ættetrær

9 bokstaver:

anetavler, breviarer, databaser, eksposéer, hitlister, kalendere, kalendrer, kartogram, kataloger, matlister, matrikler, meldinger, ordlister, ordninger, overblikk, pistasjer, prosesser, radioblad, rapporter, referater, rulleblad, slektstre, spisekart, trontaler, turkarter, vegkarter, veikarter, vinkarter, værkarter, årsplaner

10 bokstaver:

breviarier, efemerider, emnelister, europakart, flytskjema, kalenderer, kartoteker, kavalkader, kompendier, kostlister, møteplaner, norgeskart, ordrebøker, partiturer, perspektiv, prinsipper, prislister, programmer, prospekter, ruteplaner, sakslister, sammendrag, skoleruter, slektstrær, språkatlas, stamtavler, standarder, strukturer, synopsiser, tesauruser, timelister, timeplaner, valglister

11 bokstaver:

arealplaner, arrangement, barnemenyer, beretninger, bilregnskap, dessertkart, ferieplaner, historikker, huskelapper, huskelister, kartskisser, kommentarer, kontoplaner, kontoutdrag, lengdesnitt, lønnsplaner, løpsreferat, navnelister, partilister, programblad, promemorier, protokoller, rammeplaner, reportasjer, reskontroer, ringelister, rollelister, rulleblader, rundeskjema, sendeplaner, skildringer, skoleplaner, spisekarter, startlister, søkerlister, talerlister, togtabeller, utgreiinger, utredninger, ventelister, verdenskart, årsregnskap, ønskelister

12 bokstaver:

adressebøker, blokkdiagram, dialektatlas, eiendomskart, emneregister, emneregistre, europakarter, felleslister, filmografier, flytskjemaer, forklaringer, fortegnelser, gjengivelser, gjestelister, handlelapper, handlelister, kartogrammer, lønnsslipper, norgeskarter, perspektiver, prisindekser, promemoriaer, prosesskjema, radioprogram, regionplaner, rulletekster, rutetabeller, skattelister, slektstavler, språkatlaser, stemmelister, svartelister, svartelistes, terminlister, timetabeller, tingerlister, veggkalendre, vinnerlister, årskalendere, årsrapporter

13 bokstaver:

adresselister, arrangementer, disposisjoner, firmaregister, firmaregistre, folkeregister, folkeregistre, kontrollpanel, kreftregister, kreftregistre, medlemslister, navneregister, navneregistre, oppstillinger, panteregister, panteregistre, programblader, programhefter, programmenyer, rankinglister, rundeskjemaer, skipsregister, skipsregistre, sportsprogram, synderegister, synderegistre, telefonlister, veggkalendere, veggkalendrer, verdenskarter, årsregnskaper

14 bokstaver:

abonnentlister, deltakerlister, dialektatlaser, framstillinger, fremstillinger, innberetninger, innkjøpslister, inventarlister, klaverpartitur, lønningslister, organisasjoner, organiseringer, personregister, personregistre, presentasjoner, prisoversikter, prosess-skjema, prosesskjemaer, registreringer, resultatlister, skattemanntall, skattetabeller, slektsregister, slektsregistre, smørbrødlister, veggkalenderer, årsberetninger

15 bokstaver:

adressekalendre, barnehageplaner, blokkdiagrammer, helhetsinntrykk, kontoutskrifter, kontrollpaneler, landsdelsplaner, landsoversikter, mannskapslister, manntallslister, passasjerlister, planmessigheter, radioprogrammer, sammenfatninger, sammenfattinger, sammensetninger, trekningslister

16 bokstaver:

adressekalendere, adressekalendrer, bestselgerlister, fremdriftsplaner, klassifikasjoner, klassifiseringer, klaverpartiturer, museumskataloger, nasjonalregnskap, prosess-skjemaer, rangeringslister, rekapitulasjoner, resultatregnskap, situasjonsbilder, situasjonsplaner, sportsprogrammer, stikkordregister, stikkordregistre

17 bokstaver:

adressekalenderer, auksjonskataloger, organisasjonskart, programoversikter

18 bokstaver:

anskueliggjøringer, innholdsangivelser, nasjonalregnskaper, resultatregnskaper

19 bokstaver:

organisasjonsplaner, produksjonsindekser, undervisningsplaner

20 bokstaver:

innholdsfortegnelser

23 bokstaver:

rettskrivningsordlister

Legg igjen en kommentar