Kryssordbok – Synonym til Påbudene i kryssord

Sitat: undefined

Viser 81 synonymer til Påbudene som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

buda, rett

5 bokstaver:

banna, krava, løyva, ordra

6 bokstaver:

budene, edikta, lovene, løyvde, ordret, vitalt

7 bokstaver:

bannene, dekreta, diktata, forbuda, iradene, kravene, løyvene, normene, obligat, ordrene, pålegga, reglene, rettene, ukasene

8 bokstaver:

ediktene, parolene, statutta, tvangene, tvungent

9 bokstaver:

dekretene, diktatene, direktiva, direktivt, forbudene, kodeksene, nødvendig, påleggene

10 bokstaver:

beskjedene, bopliktene, bupliktene, imperativa, imperativt, lovreglene, ordningene, reglementa, statuttene, uavviselig, vedtektene, åtgjerdene

11 bokstaver:

befalingene, dagsordrene, direktivene, instruksene, kommandoene, murtvangene, ordinansene, paragrafene, uavvendelig

12 bokstaver:

anordningene, beordringene, båndtvangene, forskriftene, imperativene, obligatorisk, reglementene, rettesnorene, tillatelsene

13 bokstaver:

beslutningene, bestemmelsene, forføyningene, forlangendene, forordningene, livsnødvendig, meldepliktene, resolusjonene, slipstvangene

14 bokstaver:

lovparagrafene

15 bokstaver:

dagsbefalingene

16 bokstaver:

lovbestemmelsene

Legg igjen en kommentar